Утилізаційний збір в Україні

Утилізаційний збір в Україні

Утилізаційний збір в Україні

(екологічний податок за утилізацію транспортних засобів)

Законом № 421 визначено принципи діяльності з утилізації транспортних засобів на території України. Закон № 422 (набрав чинності 01.09.2013 р.) спрямований на вирішення фінансових питань, пов’язаних з системою утилізації транспортних засобів та забезпечення екологічної безпеки.

Що писали по темі Утилізаційний збір.

Законом № 422 розширена база оподаткування екологічним податком – запроваджено стягнення податку за утилізацію знятих c експлуатації транспортних засобів, a саме класифікуються за кодами товарних позицій згідно УКТ ЗЕД:

01 – 8702 — моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10человек і більше, в тому числі водія;

02 – 8703 — автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, призначені переважно для перевезення людей (крім моторних транспортних засобів товарної позиції 8702), в тому числі вантажопасажирські автомобілі-фургони a також гоночні автомобілі;

03 – 8704 — моторні транспортні засоби для перевезення вантажів;

04 – 8705 — моторні транспортні засоби спеціального призначення, крім призначених головним чином для перевезення людей або вантажів (наприклад, автомобілі вантажні для аварійного ремонту, автомобілі пожежні, автобетономішалки, автокрани, автомобілі прибиральні для доріг, автомобілі поливомийні, автомобілі-майстерні, радіологічні автомобілі);

a також кузови до них, класифікуються за кодами товарної підпозиції згідно з УКТ ЗЕД:

8707 10 — кузови для моторних транспортних засобів товарної позиції 8703, за винятком кузовів товарної категорії згідно з УКТ ЗЕД 8707 1O 1O — для промислової збірки.

Платники утилізаційного збору

Законом № 422 доповнено ст. 240 Податкового кодексу нормою, відповідно до якої платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, в тому числі виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються також виробництво, ввезення, придбання транспортних засобів, кузовів до них, у подальшому, підлягають утилізації.

Платниками податку за утилізацію транспортних засобів знятих з експлуатації є особи, які:

01 – ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) у митному режимі імпорту;

02 – здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;

03 – набувають транспортні засоби y осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.1 HK, a саме: осіб, які ввезли на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, a також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей.

Також не є платниками податку за утилізацію знятих c експлуатації транспортних засобів особи, які:

01 – ввозять на митну територію України транспортні засоби, що були раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, які їх підтверджують попереднє вивезення (пп. 240.6.2 ПК);

02 – ввозять на митну територію України транспортні засоби в інших митних режимах, ніж митний режим імпорту (согл.пп. 240.6.3 ПК);

03 – ввозять на митну територію України у митному режимі імпорту і/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску которыс минуло 30 років або більше, не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністрів України і які належать до предметів антикваріату або колекціонування (согл. пп. 240.6.4 ПК);

04 – взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих c експлуатації транспортних засобів у порядку і на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих c експлуатації транспортних засобів, і виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702,8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД (пп. 240.6.5 цього пункту);

05 – набувають на території України транспортні засоби, що у встановленому порядку вперше зареєстровані або перереєстровані до 01.09.2013 року, y власників транспортних засобів або y осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.5 зазначеного пункту, a також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 01.09.2013 року;

06 – ввозять на митну територію України транспортні засоби, визнані згідно із Законом № 1192 Комісією з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України в якості гуманітарної допомоги.

Утилізаційний збір. про ъект та база оподаткування

При обчисленні податку, що підлягає сплаті за вироблені в Україні транспортні засоби, що не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у підпункті. 242.3.1 Податкового кодексу.

Об’єктом та базою оподаткування утилізаційним збором є:

01 – транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту;

02 – транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;

03 – транспортний засіб, придбане у особи, яка не є платником цього податку згідно з пп. 240.6.1 ПК;

04 – транспортний засіб, придбаний у осіб, зазначених в підпункті 242.3.1 ПК, яким визначено, що не є об’єктом та базою оподаткування транспортні засоби, що реалізуються, зокрема, для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (транспортні засоби пожежної і техногенної безпеки, та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту, рятувальної справи, швидка медична допомога), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

05 – кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України у митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислової збірки» транспортних засобів у відповідності з Митним тарифом України.

Не є об’єктом та базою оподаткування також транспортні засоби:

01 – придбані на території України, та в установленому порядку вперше зареєстровані або перереєстровані до 01.09.2013 року, y власників транспортних засобів або осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.5 ПК, a також якщо такі транспортні засоби реалізовані після 01.09.2013 року;

02 – ввозяться на митну територію України відповідно до підпунктів з 240.6.1 за 240.6.4 цього пункту;

03 – призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту.

Дата виникнення податкових зобов’язань

Датою виникнення податкового зобов’язання є:

01 – для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, — дата подання митному органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або їх партію;

02 – для транспортних засобів, вироблених в Україні, — дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка здійснила виробництво (виготовила) таких транспортних засобів;

03 – для транспортних засобів, придбаних y осіб, які не є платниками такого податку згідно з пп. 240.6.1 ПК, – дата подання заяви про перереєстрацію транспортного засобу в орган внутрішніх справ.

При обчисленні податку, що підлягає сплаті за транспортні засоби, вироблені в Україні, не враховуються транспортні засоби, реалізовані особам, зазначеним у підпункті 242.3.1 ПК.

Порядок подання податкової звітності та сплати податку

Для українських виробників транспортних засобів податковий період дорівнює календарному кварталу. Вони подають податкові декларації протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу, в контролюючі органи та сплачують податок протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах.

Платники податку, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, сплачують утилізаційний збір на авто до або в день подання митної декларації.

Платники податку, придбавають транспортні засоби y осіб, які не є платниками цього податку згідно з пп. 240.6.1 HK, сплачують утилізаційний збір на авто до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу.

При переході права власності на транспортний засіб, з якого сплачено податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або не сплачено такий податок у зв’язку із звільненням, попередній власник транспортного засобу передає наступному власникові довідку про сплату цього податку або довідку про звільнення від сплати цього податку.

Орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію або перереєстрацію транспортних засобів на підставі довідки про сплату податку за утилізацію (на підставі довідки про звільнення від сплати податку за утилізацію авто). Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, які придбані до 01.09.2013.

Залишити відповідь