Ставки митних зборів 2015 (ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито)

Ставки митних зборів 2015

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений Податковим та Митним кодексами України. який нараховується та сплачується відповідно до Митного кодексу України. законами України і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховної Радою України.

В Україні застосовуються такі види мита:

1) ввізне мито;

2) вивізне мито;

3) сезонне мито;

4) особливі види мита: спеціальне, антидемпінгове, компенсаційне.

Застосування ставок мита залежить від країни походження товару та наявності правильно оформленого сертифіката про походження товару (див. розділ КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФІКАТИ ).

Ввізне мито є диференційованим щодо товарів, що походять з держав, які спільно з Україною входять до митних союзів або створюють з нею зони вільної торгівлі. В разі встановлення будь-якого спеціального преференційного митного режиму згідно з міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, застосовуються преференционные ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України .

До товарів, що походять з України або з держав – членів Світової організації торгівлі, або з держав, з якими Україна уклала двосторонні або регіональні угоди щодо режиму найбільшого сприяння, застосовуються пільгові ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України. якщо інше не передбачено законом.

До решти товарів застосовуються повні ставки ввізного мита, встановлені Митним тарифом України .

Примітка: З повним переліком країн, до товарів яких застосовуються пільгова і повна ставки, можна ознайомитися в розділі Довідники – Класифікатори – Країни світу та території основного меню програми.

Згідно з міжнародними договорами України у торгівлі з країнами, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, застосовується звільнення від сплати мита. Таке звільнення можливо при дотриманні встановлених відповідним договором умов (наявність правильно оформленого сертифіката про походження товару, виконання правил прямого відвантаження та безпосередньої закупівлі). Якщо не виконується хоча б одне з установлених відповідною Угодою умов, то до товарів застосовується пільгова або повна ставки мита (більш детально див. розділи УГОДИ ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ та КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ, СЕРТИФІКАТИ ).

Звід ставок митних зборів встановлений Законом України від 21.12.2010 № 2829-VI ПРО внесення змін до Закону України Про Митний тариф України (використання програми QD Professional дозволяє оперативно визначити ставки митних зборів на будь-який товар і на будь-яку дату).

В програмі QD Professional останню редакцію Класифікатора можна знайти у розділі Довідники – Преференції – Звільнення від мита на імпорт у розділі Довідники – Преференції – Звільнення від мита на експорт .

Залишити відповідь