Що таке митна вартість (індикативна вартість) товару?

Що таке митна вартість (індикативна вартість) товару

Що таке митна вартість (індикативна вартість) товару?

При формуванні митної вартості товару, витрати, понесені до моменту перетину митного кордону (якщо вони не включені в інвойс), додаються до фактурної вартості.

Митна вартість товару включає:

 • інвойсову вартість товару (це фактична вартість товару, яку вказує виробник або продавець товару);
 • витрати на доставку товару до кордону;
 • вантажно-розвантажувальні роботи до кордону;
 • тара, упаковка і роботи пов’язані з упаковкою товару;
 • страхування ;
 • замитнення в країні експорту (відкриття експортної декларації);

Роялті або інші ліцензійні платежі. які має сплатити покупець у зв’язку сусловиями продажу товару, якщо такі платежі не включені у вартість товару;
Частина виручки від продажу товару в Україні, яка за умовами контракту, обов’язково повинна бути перерахована продавцю;
будь-які інші витрати, які виникають до моменту перетину товаром кордону.

Приклад розрахунку митної вартості:
В Україну з Німеччини поставляється меблева та віконна фурнітура. Згідно договору купівлі-продажу, товарпоставляется на умовах EXW (склад виробника р. Дортмунд).
Логістика передбачає перевезення товару на Україну, через консолідаційний в Дрездені, одиниці товару на складі в Дрездені необхідно відкрити експортну декларацію ЕХ. Потім у складі сборнойпоставки вантаж буде доставлений на Україну (р. Київ).
Інвойсова вартість товару 5000евро. Враховуючи умови контракту, для визначення таможеннойстоимости необхідно до інвойсової вартості товару додати витрати, які будуть понесеныот складу виробника до митного кордону України.

Витрати на доставку товару до митного кордону України:
доставка від складу виробника (р. Дортмун) до консолідаційного складу в р. Дрезден –100евро ;
вантажно-розвантажувальні роботи і обробка вантажу на складі р. в Дрездені (20 євро );
відкриття експортної декларації (25 євро );
страховка (50 євро );
доставка від складу в Дрездені Києва становить 850евро. З яких 400евро – це доставкаот Дрездена до митного кордону України.
Виходить, що митна вартість товару на кордоні України складе:

Раніше, при митному оформленні імпортних товарів декларант надавав в митницю довідку-рахунок від підприємства-перевізника. У цій довідці було вказано вартість перевезення товараот місця відправлення (завантаження) до кордону України. Ці витрати додавалися до вартості товару,яку вказав виробник і таким чином виникала митна вартість товару.

Для митниці був ризик. що імпортер і перевізник могли домовитися про те, щоб у довідці-рахунку на транспортування, яка пред’являлася при митному оформленні, вартість послуг була нижче фактичної. Таким чином, митниця могла недоотримати частину податків і зборів. Пережити таке митниця звичайно не могла і у 2008 році це питання було вирішене за допомогою наказу ДМСУ N16/1-848-ЕП від 26.05.2008 р. Митниця фактично ввела індикативні ціни на транспортування,щоб позбавити можливості імпортерів занижувати витрати на транспортування вантажів, тим самымснижая оподатковувану базу.

Цікава ситуація відбувається у ситуації, коли витрати, які були понесені послепересечения митного кордону, віднімаються (якщо вони включені до інвойс). Така практика більше мрія, ніж реальність. За негласним розпорядженням декларант повинен написати лист в митницю, що не може підтвердити витрати, понесені після того, як товар перетнув кордон держави і просить фактурну вартість вважати митної, тим самим збільшуючи базу оподаткування. Навіщо імпортер власно ручно завищують митну вартість? У нього немає іншого вибору. Такі реалії сьогоднішньої митниці.

Індикативна вартість товару (індикативна ціна) – формується на підставі всехоформленных товарів, митне оформлення яких вже проведено і митна стоимостьподтверждена. Спеціаліст відділу контролю митної вартості порівнює заявленнуюдекларантом вартість з цінами митної вартості ідентичних або схожих товарів, которыеесть в митній базі.

Якщо задекларований рівень вартості товарів нижче вартості ідентичних товарів, тотаможня вимагає від декларанта додаткових доказів правильності задекларированнойстоимости. Якщо декларант не може надати ці докази, то митний стоимостьповышают до рівня ідентичних, схожих або аналогічних товарів, які є в таможеннойбазе.

Існує 6 методів визначення митної вартості:

1. За ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість інвойсу).
2. За ціною договору щодо ідентичних товарів.
3. За ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів.
4. На основі віднімання вартості.
5. На основі додавання вартості (обчислена вартість).
6. Резервного.

У Митному кодексі України у статті 54 зазначено, що основним є метод визначення ятаможенной вартості товарів за ціною договору щодо товарів, які імпортуються. Якщо митна вартість не може бути визначена за допомогою методу 1, то кожний наступний метод повинен застосовуватись по черзі. спочатку другий, потім третій, четвертий, п’ятдесят ятийи шостий.

Практика показує, що при імпорті товарів спеціалісти відділу цін і тарифів найчастіше несмотрят на вартість товару та документи, що підтверджують реальну вартість товару, що надаються компанією імпортер, а звертають увагу на аналогічні товари в митній базі (БДЕАИС ДМСУ ), яка і є єдиним джерелом достовірності декларируемойтаможенной вартості.

Найбільш часто вживані митницею методи визначення митної вартості – другий (ідентичні товари), третій (подібні товари) і шостий (резервний або «визначаю вартість,як хочу») – у всіх трьох випадках джерелом інформації буде митна база. Рідко можна зустріти випадки, коли митниця провизначає вартість шляхом складних обчислень додавання иливычитания вартості, четвертим та п’ятим методом відповідно.

Повний список документів. які митниця може вимагати від імпортера, передбачений статтею 53 Митного кодексу України.

 • договір з третіми особами. пов’язаний з договором (контрактом) про поставку товарів,
 • митна вартість яких визначається;
 • рахунки про здійснення платежів третім особам на користь продавця;
 • рахунки про сплату комісійних, брокерських (посередницьких) послуг, пов’язаних з выполнениемусловий договору (контракту);
 • відповідна бухгалтерська документація;
 • ліцензійний чи авторський договір (контракт);
 • каталоги. специфікації. прейскуранти (прайс-листи) фірми – виробника товару;
 • калькуляція фірми-виробника товарів;
 • копія вантажної митної декларації країни-відправника, а у разі, коли в такій странетовар розміщувався в митному режимі, яким не передбачено сплату податків і відповідно до якого товар перебував під митним контролем;
 • копія вантажної митної декларації, оформленої в попередній експорту таможенномрежиме;
 • висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, подготовленныхспециализированными експертними організаціями, які мають соответствующиеполномочия відповідно до законодавства;
 • сертифікатпоходження товару;
 • відомості про якісні характеристики товару;
 • інформація зовнішньоторговельних та біржових організацій про вартість товару та/або сировини.

Індикативна вартість товару.

Документ, під назвою Калькуляція фірми-виробника товарів» або іншими словами калькуляція собівартості від виробника товару, який митниця може вимагати відповідно до статті 53 Митного кодексу України.

Стандартна ситуація: юридична особа-підприємство або фізична особа купує у заводу-виробника обладнання або партію фурнітури для меблевого або віконного виробництва.

Приходить на митницю, надаєте всі документи для імпорту: контракт, інвойс, специфікація, технічний опис обладнання, фурнітури, рахунки з банку про оплату і. т. д. а митниця вимагає калькуляцію собівартості цього обладнання та фурнітури від заводу-виробника. Виробник на такий запит вам не дасть відповіді. Як мінімум, така калькуляція собівартості є комерційною таємницею заводу-виробника і ні одному співробітнику такого заводу-виробника не доведеш, що у нас в Україні такі закони і митниця вимагає цей документ. Як максимум таку вимогу митниці є спочатку нереальною і абсурдною.

Щодо неможливості застосування першого методу визначення митної вартості, які митники, на законодавчому рівні отримали варіанти відмов відповідно до статей 53, 54, 55,58 Митного кодексу України та Наказу МФУ № 598 від 24.05.2012 «Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору».

У цій статті міститься інформація, чому митниця може відмовити імпортеру у застосуванні першого методу визначення митної вартості. Для митників, пропонуються варіанти відмов застосування першого методу визначення митної вартості:

 • наявність обмежень щодо прав покупця (імпортера) на використання оцінюваних товарів (за винятком тих, що встановлюються Законом чи запроваджуються органами державної влади в Україні, обмежують географічний регіон, у якому товари можуть бути перепродані (відчужені повторно), не впливають значною мірою на вартість товару);
 • наявність умов або застережень стосовно продажу оцінюваних товарів, які унеможливлюють визначення вартості цих товарів;
 • наявність умов, за якими частина виручки від подальшого перепродажу, розпорядження або використання товарів покупцем надходить прямо або опосередковано продавцеві;
 • наявність відносин пов’язаності між продавцем та покупцем, які вплинули на ценуоцениваемых товарів;
 • наявність висновку, що визначена декларантом митна вартість товару нижча, ніж прямі витрати на виробництво цього товару, в тому числі сировини, матеріалів та/або комплектуючих, які входять до складу товару;
 • неподання декларантом додаткових документів або відмова від їх подання з урахуванням Методичних рекомендацій із застосування окремих положень Порядку декларування митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України, та подання відомостей для її підтвердження;
 • наявність сумнівів щодо достовірності відомостей, необхідних для підтвердження заявленої митної вартості тощо;
 • неподання основних документів і підтверджують відомості про заявлену митну вартість товарів (згідно статті 53 Митного Кодексу України);
 • невірно проведений розрахунок митної вартості;
 • невідповідність обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості товару умовам;
 • надходження до митного органу документально підтвердженої офіційної інформації митних органів інших країн щодо недостовірності заявленої митної вартості.

Підсумовуючи все вищезазначене, можна сказати, якщо імпортер декларує товар з вартістю. яка нижче, вартості у митній базі, то як би імпортер не доводив свою правоту. митниця збільшить цю вартість до тієї. яка є в базі. Вкрай рідко зустрічаються виключення, але це поодинокі випадки, а не щоденна практика.

Митників, звичайно теж можна зрозуміти. вони ж теж люди. Ніхто не буде ризикувати своїм місцем в митниці. Якщо зверху спустили негласний наказ, який дуже добре підкріплена законодавчою базою, всім піднімати митну вартість товару і наповнювати бюджет, то як тут можна не підкоритися?

Залишити відповідь