Що слід знати бухгалтеру про митному оформленні імпорту

Що слід знати бухгалтеру про митному оформленні імпорту

Що слід знати бухгалтеру про митному оформленні імпорту

Що слід знати бухгалтеру про митному оформленні імпорту

Товари, які ввозяться в Україну, слід задекларувати на митниці в порядку, визначеному гол. 40 Митного кодексу (далі – ТК).

Декларування товарів – це подання за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення. Такі відомості (повний їх перелік наведено в ч. 8 ст. 257 ТК) зазначаються в митній декларації.

Митна декларація (далі – МД) – це заява встановленої форми, в якому декларантом (імпортером або експортером) зазначено митну процедуру, що підлягає застосуванню до товарів, та передбачені законодавством відомості про товари, умови і способи їх переміщення через митний кордон України, а також про нарахування митних платежів, необхідних для застосування цієї процедури (п. 20 ст. 4 ТК).

Тобто імпортер або експортер повинен вміти заповнювати ТД. Бухгалтеру ж треба вміти «читати» ТД. Тобто орієнтуватися, де саме в ній знаходиться потрібна йому інформація.

Нормативними актами, з якими доцільно ознайомитися бухгалтеру, є:

  • наказ Мінфіну від 20.09.12 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій» (далі – Наказ № 1011);
  • Положення про митні декларації та форми ТД, затверджених постановою КМУ від 21.05.12 р. № 450 (далі – Положення № 450);

Порядок заповнення митних декларацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.05.12 р. № 651 (далі – Порядок № 651).

Розглянемо в таблиці, які саме відомості потрібні бухгалтеру, щоб правильно визначити всі суттєві моменти для відображення імпортних операцій у бухгалтерському та податковому обліку.

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України для імпорту цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України (ст. До 74).

Необхідні бухгалтеру відомості митної декларації

Гр. 2 «Відправник/
Експортер»

Наводяться відомості про товароотправителе (продавця у відповідності з контрактом). У разі коли фактичний товароотправитель не є продавцем за контрактом, тут вказують інформацію про фактичного відправника і ставлять позначку «див. дод.» («дивись додаток»). Тобто інформацію про продавця вказують у додатку до ТД. Кожне додаток є невід’ємною частиною МД і має свій порядковий номер. Правила оформлення доповнення встановлені п. 4 розд.

Помітьте: додаткові аркуші оформлюються у разі, коли для внесення інформації у МД на паперовому вигляді не вистачає місця (п. 4.1 Порядку № 651)

* Цим наказом затверджено переважна більшість різноманітних класифікаторів, які використовуються для оформлення ТД. Тому, якщо далі при згадці якого-небудь класифікатора не вказано інше, слід розуміти, що він теж затверджений Наказом № 1011.

Гр. 8
«Одержувач»

Зазначаються відомості про одержувача товарів (покупця-імпортера згідно з контрактом)

Гр. 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання»

Наводяться відомості про резидента, що уклав зовнішньоекономічний договір.

Якщо імпортер діє в інтересах третіх осіб за посередницькими договорами, то вказують його дані, ставлять позначку «Див.. дод.» і оформляють додаток до ТД, в якому вказують інформацію про комітенті, доверителе, консигнаторі, – в залежності від типу договору, укладеного між резидентами

Гр. 12
«Відомості
про вартість»

Графа заповнюється у разі, коли товар підлягає оподаткуванню митними платежами або має бути надано забезпечення у вигляді гарантії сплати митних платежів (згідно з розд. Х ТК). Сума, що зазначається у гр. 12, повинна дорівнювати сумі граф (графи) 45 «Коригування» та додаткових аркушів митної вартості або ж сумі граф (графи) 45 і листів специфікації.

Сума гр. 12 вказується у національній валюті. Фактично тут наводиться загальна митна вартість партії товару (товарів), перерахована за офіційним курсом НБУ, який вказаний в гр. 23 ТД

Гр. 20 «Умови поставки»

Заповнюється при декларуванні товарів, що переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу (крім товарів на
бевозмездной основі), та здійсненні бартерних ЗЕД-операцій.

У першій частині графи наводиться скорочене літерне найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки. Вони відповідають Правилами Інкотермс-2010 в редакції, яка діє з 1 січня 2011 року. Однак використання попередніх редакцій, наприклад Інкотермс-2000, не заборонено. Отже, якщо сторони ЗЕД-контракту домовилися використовувати умови поставки попередніх редакцій, в цій графі будуть вказуватися найбільш близькі за змістом умови поставки з чинного класифікатора.

У другій частині графи зазначається літерний код країни, на території якої міститься географічний пункт доставки товарів, через пробіл – назва цього географічного пункту. Літерний код зазначається відповідно до Класифікатора держав світу, затвердженим наказом Держкомстату від 30.12.13 р. № 426

Гр. 22 «Валюта та загальна сума за рахунком»

Вказується фактурна вартість товару*.

У лівій частині гр. 22 проставляється літерний код валюти, в одиницях якій визначена вартість товару в інвойсі (рахунку-фактурі) відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Держкомстату від 22.12.10 р. № 528.

У правій частині – сума в іноземній валюті. Сума гр. 22 повинна дорівнювати:

– або сумі граф (графи) 42 «Ціна товару» додаткових аркушів МД фактурних вартостей товару, які оформляють при значній номенклатурі товарів,

– або сумі граф (графи) 42 ТД і специфікацій.

Буває, що у фактурну вартість товару продавець включає понесені ним витрати на транспортування, навантаження, страхування тощо, які визначені в рахунку (інвойсі) в іншій валюті, ніж вартість товару. Тоді ці суми перераховуються у валюту, зазначену в лівій частині гр. 22, за курсом гривні до цих іноземних валют, встановленим НБУ за станом на 0 годин дати подання МД до митного оформлення

* Фактурна вартість товару – це ціна товарів, які переміщуються через митний кордон України, зазначена в рахунку (рахунку-фактурі, рахунку-проформі тощо) (п. 2 розд. I Порядку № 651). Фактично це сума коштів, яку імпортер повинен оплатити постачальнику. На фактурну вартість товару, серед інших факторів, що впливають умови поставки товару: місце, в якому відбувається перехід усіх ризиків, пов’язаних із втратою або пошкодженням товару, а також розподіл витрат між продавцем і покупцем, пов’язаних з доставкою товару.

Тепер у міжнародній торгівлі рекомендовано застосовувати Правила ІНКОТЕРМС-2010 (це міжнародний документ, який регулює умови поставки). Як ми вказували вище, попередні редакції правил (наприклад, ІНКОТЕРМС-2000) використовувати не заборонено. Тому для уникнення можливих суперечок з продавцем у ЗЕД-контракті слід вказати, редакцію якого року сторони домовилися застосовувати.

Гр. 23
«Курс валюти»

Зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти, зазначеної в лівій частині гр. 22, встановлений НБУ на 0 годин дня
подання МД до митного оформлення.

Такий метод застосування офіційного курсу НБУ передбачений ст. 31 ТК і ст. 191 Податкового кодексу (далі – ПК).

Якщо для розрахунків з нерезидентом обрані гривні*, гр. 23 повинно бути проставлено «1»

Гр. 33
«Код товару»**

Зазначається код товару згідно з класифікаційними групами, визначеними УКТЗЕД, який є додатком до Закону від 19.09.13 р. № 584-VII «ПРО митний тариф України» (далі – Закон № 584). У першій частині графи зазначаються перші 8 знаків коду товару згідно з УКТЗЕД, у другий – дев’ятий та десятий знаки коду товару.

Якщо декларуються складові об’єкта, щодо якого митним органом оформлено рішення про визначення коду комплектного об’єкта згідно з УКТЗЕД, тоді вказується код такого комплектного об’єкта. Саме цей код слід зазначати в гр. 4 податкових накладних (і додатків до неї) на всій ланцюжку реалізації імпортного товару

Гр. 36 «Преференція»

Зазначаються тризначні цифрові коди податкових пільг відповідно до класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на митну територію України, передбачених законодавством щодо товару, описаного в гр. 31 «Вантажні місця та опис товарів» і класифікованого в гр. 33 «Код товару».

Коди формуються за такою схемою: МММАААППП,

де МММ – код пільги щодо ввізного мита;

ААА – код пільги щодо акцизного податку;

ППП – код пільги щодо ПДВ. Якщо для товару жодних пільг законодавством не передбачено, у графі проставляється «000000000»

Графа заповнюється у разі сплати митних платежів або застосування заходів забезпечення їх сплати відповідно до розд. X МК. Тут вказується митна вартість товару***

* З 12 січня 2012 року при здійсненні розрахунків між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту може використовуватися також національна валюта України (Закон від 20.12.11 р. № 4205-VI).

Проте, яку б валюту розрахунків (іноземна чи національна) не обрали сторони, виплату коштів нерезиденту слід здійснювати тільки через уповноважені банки. Тобто розрахунки готівкою, у т. ч. через підзвітних осіб, заборонені. При порушенні цієї вимоги передбачено штраф у розмірі валютних цінностей, які використані для розрахунку (п. 2 ст. 16 Декрету КМУ від 19.02.93 р. № 15-93).

Для визначення суми штрафних санкцій сума в іноземній валюті перераховується за курсом НБУ на дату здійснення розрахунків.

** Цю графу зазвичай заповнюють залучені імпортером фахівці. Адже від правильної класифікації товару залежить його оподаткування, а іноді і взагалі можливість ввезення на територію України.

*** Митна вартість – це вартість товарів, яка використовується для митних цілей. Базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари. Митна вартість зазначається у валюті України (п. 1 ст. 49 ТК).

Порядок визначення митної вартості товару, який імпортується в Україну, наведено в розділі 9 ТК. Пунктом 10 ст. 58 ТК встановлено, що при визначенні митної вартості до фактурної вартості, що сплачена або підлягає сплаті постачальнику, додаються деякі інші витрати (складові митної вартості), якщо вони не були включені продавцем до ціни. Наприклад, витрати на транспортування товару до пункту митниці на кордоні. У той же час витрати, які не включаються в митну вартість, наведені у п. 11 ст. 58 ТК.

Гр. 47
«Нарахування платежів»

Вказується сума нарахованих митних платежів*. Митними платежами є мито, акцизний податок – за ввезення в Україну підакцизних товарів (продукції) і ПДВ (п. 27 ст. 4 ТК).

У графі вказується також розмір плати за митне оформлення, якщо митні процедури підлягають оплаті.

Графа 47 має п’ять колонок:

1. «Вид». Зазначається код виду платежу відповідно до Класифікатора видів надходжень бюджету, що контролюються митними органами. Наприклад: «020» – ввізне мито; «028» – ПДВ, «082» – акцизний податок на виноробну продукцію; «071» – плата за виконання митних формальностей, що стягується відповідно до постанови КМУ від 18.01.03 р. № 93.

2. «Основа нарахування». Тут вказується:

– у випадку нарахування плати за митні процедури – кількість годин роботи посадової особи митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для митного органу (незалежно від кількості оформлених МД);

– у разі нарахування мита за адвалерною ставкою у відсотках до митної вартості) – митна вартість товару, зазначена в гр. 45 МД; за специфічною ставкою (мито нараховується на кількість товару у фізичних одиницях виміру: шт, кг тощо) – кількість товару у відповідних одиницях виміру, встановлених Класифікатором одиниць вимірювання та обліку, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій;

– у разі нарахування акцизного податку за адвалорними ставками – відповідна база оподаткування (вартість товарів (продукції), які ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером максимальними роздрібними цінами на товари (продукцію), які він імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного податку); за специфічними ставками – відповідна база оподаткування у натуральних величинах (літри, обсяги двигуна тощо);

– у разі нарахування ПДВ – митна вартість товару (гр. 45 ТД) або фактурна вартість товару (гр. 42 ТД) у разі, якщо митна вартість менша, ніж фактурна, збільшена на суму мита та акцизного податку.

3. «Ставка» – встановлені законодавством ставки митних платежів.

4. «Сума» – сума платежу в гривнях.

5. «СП» («спосіб платежу») – код способу розрахунку, установлений Класифікатором способів розрахунку. Наприклад, «01» – сплата митних платежів у безготівковій формі; «02» – сплата готівкою до каси митниці, або через каси банку

Серед іншого тут вказується дата приймання товару під митний контроль (на прямокутному відбитку печатки митного органу) і дата випуску товару у вільний обіг (на овальному відбитку)

* Мито – це загальнодержавний податок, встановлений ст. 9 ПК і ст. 271 ТК. Нараховується та сплачується відповідно до норм ТК. Ставки мита для певних груп товарів встановлені Митним тарифом україни, затвердженим Законом № 584.

ПДВ. Порядок обкладення ПДВ визначено нормами розд. V ПК. Окремі види товарів можуть не обкладатися ПДВ (ст. 196 ПК) або бути звільненими від оподаткування (ст. 197 ПК). Суми ПДВ, сплачені у зв’язку з імпортом товарів, які планується використовувати в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності імпортера, включаються в податковий кредит такого імпортера (п. 198.1-198.3 ПК). Чинними тепер є ставки ПДВ 20 % і 7 %. Ставка 7 % застосовується під час ввезення в Україну лікарських засобів (дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів), медичних виробів (за затвердженим переліком КМУ), а також медичних виробів та/або медичного обладнання (дозволених Міністерством охорони здоров’я україни для застосування у межах клінічних випробувань).

Акцизний податок. Правила оподаткування акцизом встановлені розд. VI ПК. Обкладенню акцизним податком підлягають тільки окремі групи високорентабельних товарів (автомобілі, тютюнові і алкогольні вироби тощо).

Залишити відповідь