Розрахунок державного мита

Калькулятор – Розрахунок державного мита

Калькулятор Розрахунок державного мита

Текст документа із змінами і доповненнями за станом на листопад 2013 року

Представлена Excel-книга призначена для розрахунку розмірів державного мита за розгляд позовних та інших заяв, скарг, клопотань, що подаються до господарських судів, а також за видачу господарськими судами копій документів та надання відомостей про виконавчих провадженнях, порушених стосовно боржників. Розрахунок проводиться на підставі додатка 16 Податкового кодексу Республіки Білорусь.

Дана Excel-книга складається з листів:

На кожному з цих аркушів представлений розрахунок за видами дій, за які справляється держмито, а так само за видами поданих документів.

Зафарбовані клітинки призначені для введення даних або їх вибору з випадаючих списків.

Перед розрахунком необхідно обов’язково вибрати вид подається документа, зазначивши його у стовпці ліворуч. Потім ввести всі необхідні дані для розрахунку і натиснути кнопку Порахувати.

Якщо для розрахунку введено не повну кількість даних, буде видано попередження про те, що ще необхідно вказати.

Незважаючи на високий рівень точності представлені розрахунки є попередніми.

Коментар

Відповідно до підп. 1.3 п. 1 ст. 249 Податкового кодексу Республіки Білорусь (далі – ПК) об’єктами оподаткування державним митом визнаються розгляд позовних та інших заяв, скарг, клопотань, що подаються до господарських судів, а також видача господарськими судами копій документів та надання відомостей про виконавчих провадженнях, порушених стосовно боржників;

Терміни та порядок сплати державних зборів встановлені ст. 251 НК. Відповідно до п. 2 ст. 251 НК державне мито сплачується платником (іншим зобов’язаним особою) за ставкою і (або) виходячи з розміру базової величини, встановлених на день його звернення за скоєнням юридично значимих дій, включаючи надання певних прав або видачу окремих документів, спеціально уповноважені на те державні органи, інші уповноважені організації, посадовим особам.

У разі зміни ставки державного мита та (або) розміру базової величини під час розгляду позовної заяви, заяви, скарги, клопотання доплата державного мита не здійснюється. При збільшенні розміру позовних вимог провадиться доплата державного мита згідно із збільшенням ціни позову за ставкою і (або) виходячи з розміру базової величини, встановлених на день подачі позовної заяви.

Якщо державне мито за вчинення юридично значущих дій, включаючи надання певних прав або видачу окремих документів, сплачена менше встановленого розміру, провадиться доплата за ставкою і (або) виходячи з розміру базової величини, встановлених на день звернення.

Особливості обчислення та сплати державного мита при зверненні до господарських судів визначені ст. 254 НК.

Випадки звільнення від державного мита передбачені ст. 257 НК.

Згідно п. 7 статті 250 НК за розгляд господарськими судами позовних заяв при наявності погодженого сторонами клопотання про проведення примирної процедури застосовуються ставки державного мита в розмірі 50 відсотків від встановленої ставки.

Виходячи з підпункту 2.1.4 пункту 2 статті 259 НК платнику здійснюється повернення державного мита:

– у розмірі 50 відсотків у разі досягнення примирення в примирної процедури по всім вимогам;

– від 50 відсотків сплаченого держмита у разі досягнення примирення в примирної процедури по окремим вимогам пропорційно розміру вимог, за якими досягнуто примирення.

На підставі підпункту 2.3 пункту 2 статті 259 НК платнику здійснюється повернення 25 відсотків сплаченої державного мита у разі, якщо сторонами укладено мирову угоду по всім заявленим вимогам в цілому. При укладенні мирової угоди щодо частини заявлених вимог платнику від 25 відсотків сплаченої державного мита виробляються повернення або заліку державного мита пропорційно розміру вимог, за якими укладено мирову угоду.

У відповідності зі ст. 128 Господарського процесуального кодексу Республіки Білорусь ціна позову визначається:

за позовами про стягнення грошових коштів – виходячи з суми, що стягується;

за позовами про визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчого документа або іншого документа, за яким стягнення провадиться у безспірному порядку, – виходячи з оспорюваної суми;

за позовами про витребування майна – виходячи з вартості майна;

за позовами про витребування земельної ділянки – виходячи з вартості земельної ділянки за встановленою ціною, а за її відсутності – за ринковою ціною.

В ціну позову включаються вказані в позовній заяві суми неустойки (штрафу, пені) і відсотки.

Ціна позову, котрий складається з кількох самостійних вимог, визначається сумою всіх вимог.

У разі неправильного зазначення ціни позову вона визначається господарським судом.

Залишити відповідь