Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля

Розрахунок амортизації автомобіля

Всяке майно організації повинно прийматися до бухгалтерського обліку. Справедливо це й у відношенні автотранспорту. Авто обліковується як основний засіб і на нього нараховується амортизація. Як розрахувати таку правильно?

Автотранспортні засоби є на балансі практично будь-якої організації. Використовуються вони як в адміністративних, так і у виробничих цілях.

І як будь-яке майно автомобіль з часом зношується, старіє і частково втрачає вартість. Як підрахувати амортизацію авто правильно?

Погашені майном визнаються матеріальні та нематеріальні цінності, якими підприємства володіє за правом власності, використовує для отримання прибутку більше дванадцяти місяців і чия вартість перевищує сорок тисяч рублів.

Таким чином, транспортні засоби зараховуються до погашені активів. Основні правила амортизації такі:

Починають здійснюватися з першого числа місяця, наступного за місяцем введення об’єкта в експлуатаційне застосування

Завершується нарахування амортизації

Першим числом місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості об’єкта або його списання з обліку

Нарахування амортизації може призупинятися

По об’єктах, законсервованим на три і більше місяців, спрямованих на капітальний ремонт або реконструкцію строком більше одного року

Обчислення амортизаційних сум не залежить

Від фінансових підсумків діяльності компанії в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку цього періоду

Суми амортизації накопичуються

На спеціальному рахунку у розмірі, що дорівнює 1/12 частини річної норми амортизаційної щомісяця

Залежно від періоду корисного використання основні засоби поділяються на амортизаційні групи. Для податкового періоду використовується угруповання, встановлена Податковим Кодексом.

В бухгалтерському обліку цей термін встановлюється суб’єктом самостійно, але найчастіше збігається. З урахуванням усіх цих вимог здійснюється і амортизація автомобіля.

Що це таке

Амортизацією називається поступове перенесення вартості об’єкта на собівартість послуги або товару.

У бухгалтерському балансі об’єкти показуються по вартості залишкового типу (первісна вартість мінус нарахована амортизація).

Амортизація автомобіля передбачає поступове списання його вартості. Придбане авто вимагає витрат на технічне обслуговування, поточний ремонт. В процесі експлуатації погіршується первісний стан, знижується вартість.

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

При нарахуванні амортизації до моменту списання автомобіль перетвориться в збиток для організації. А якщо врахувати, що у підприємства може бути декілька десятків різного автотранспорту, то збиток вийде досить солідний.

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Амортизація автомобіля сприяє плавному зниженню вартості машини до моменту повного погашення витрачених на придбання засобів. За рахунок цього авто перетворюється в актив, що забезпечує отримання прибутку.

Призначення обчислень

Економічний зміст амортизаційних нарахувань сприймається різними фахівцями по різному.

Одні вважають, що механізм амортизації допомагає створити якийсь фонд, який згодом можна використовувати для відтворення основних засобів.

Для інших амортизація це спосіб рознесення великих витрат за окремими періодами. Для чого ж потрібно нарахування амортизації по автомобілю?

Якщо не зачіпати високих економічних понять, то можна визначити основні завдання амортизації авто так:

Для цілей бухобліку на дату введення об’єкта в експлуатацію для нього встановлюється строк корисного застосування.

Такою може визначатися суб’єктом самостійно, з урахуванням класифікації основних засобів, затвердженої Урядом РФ.

Розрахунок амортизації автомобіля базується на передбачуваний термін корисного застосування. Для бухобліку значення також мають очікуваний фізичний знос та інші обмеження використання певного об’єкта.

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного Навіщо потрібен термін служби амортизаторів автомобіля дивіться в статті: термін амортизації автомобіля .

Види нарахування амортизації, читайте тут .

Період корисної дії в податковому обліку знаходиться за номером амортизаційної групи, до якої об’єкт зараховується. Та ж класифікація застосовна і для бухобліку.

Але суб’єкт вправі визначити період корисного використання в самостійному порядку, керуючись очікуваним терміном застосування та очікуваним рівнем фізичного зносу.

Інший важливий показник для розрахунку амортизації авто це первісна вартість до неї включаються витрати на придбання об’єкта і доведення його до експлуатаційного застосування.

При придбанні вживаного авто період корисного застосування скорочується на тимчасово період використання колишнім власником.

Період корисного застосування для нового автомобіля можливо встановити за допомогою «Класифікатора основних засобів …».

У бухгалтерському обліку амортизацію за авто можливо обчислювати методами, передбаченими ПБУ 6/01:

  • лінійним;
  • зменшуваного залишку;
  • списування по сумі кількості років періоду корисного застосування;
  • списування пропорційно обсягу робіт.

Формула розрахунку

Формула як порахувати амортизацію автомобіля залежить від встановленого для методу нарахувань. При лінійному способі треба знати період корисного застосування і первісну вартість авто.

Спочатку знаходиться річна амортизаційна норма:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Далі розраховується річна амортизаційна сума:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Як розрахувати амортизацію автомобіля в місяць? Одержаний показник річної суми відрахувань по амортизації потрібно поділити на дванадцять. Вийде місячна сума амортизаційних відрахувань.

При методі зменшуваного залишку допустимо застосовувати підвищувальний коефіцієнт, закріплений обліковою політикою. За ПБО 6/01 такої не повинен перевищувати 3,0.

Сума річної амортизації вважається так:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

За рахунок щорічного зниження залишкової вартості авто з часом зменшується річна сума амортизації. Протягом року значення місячної амортизаційної суми, не змінюються.

При вживанні способу списання вартості по сумі кількості років періоду корисного застосування розрахунок буде виглядати так:

Використовуючи спосіб списання пропорційно обсягу робіт необхідно знати первісну вартість, полагаемый обсяг робіт за весь період корисного застосування (для авто по кілометражу) і фактичний обсяг робіт, виконаний у звітному періоді.

Формула розрахунку місячної амортизації буде такою:

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного
Для легкової машини

Для розрахунку амортизації легкового автомобіля простіше всього використовувати лінійний спосіб. Первісна вартість визначається виходячи з їх первинної документації по об’єкту.

У цю суму можна включити і витрати на доставку автомобіля. Період корисної дії визначається відповідно до встановленої амортизаційної групі.

Якщо авто придбано в уживаному стані, то колишній власник в супровідних документах повинен вказати фактичний термін використання.

Допустимо при визначенні періоду корисної дії керуватися роком випуску транспорту. Можна розрахувати середній місячний показник амортизації за рік випуску машини.

У спеціальному довіднику із зазначенням моделей авто і їх балансової вартості потрібно знайти відповідну року випуску авто цифру.

Її потрібно розділити на кількість місяців використання авто. Це і буде середній показник по амортизації легкового авто.

Для вантажного транспортного засобу

Вантажний автотранспорт спочатку призначений для інтенсивної важкої роботи. Тому при визначенні періоду корисного застосування відповідно до Класифікатора фізичний знос може наступити раніше, ніж вартість авто буде повністю погашена.

Тому амортизацію вантажного авто доцільніше розраховувати по пробігу. Спосіб розрахунку амортизації вантажного транспортного засобу можна обрати спосіб списання пропорційно обсягу робіт.

Для можливості використання формули розрахунку необхідно на самому початку експлуатації визначити приблизний кілометраж на весь період корисного застосування.

Фактичний пробіг розраховується за рахунок щомісячного зняття показів з лічильника пробігу.

Можливо вирахувати онлайн

Якщо для використання формул розрахунку амортизації автомобіля недостатньо досвіду або просто немає часу на обчислення, можна скористатися спеціальними онлайн-калькуляторами.

Таких в Інтернеті чимало і можна знайти найбільш підходящий. Так деякі калькулятори розраховують середній показник амортизації.

Для чого достатньо ввести первісну вартість авто і встановлений період корисного застосування.

Інші онлайн-калькулятори допомагають обчислити суму амортизації більш точно з урахуванням всіх впливають на знос факторів. Це та модель авто, і рік її випуску, та інші параметри.

В якості прикладу розрахунку амортизації автомобіля лінійним способом можна розглянути таку ситуацію. Компанія придбала автомобіль за первісною вартістю п’ятсот тисяч рублів.

Період корисного застосування в бухгалтерському обліку визначено як шість років і як четверта амортизаційна група Класифікатора для податкового обліку. Таким чином, період корисного застосування однаковий як для податкового обліку, так і для бухобліку.

Для визначення річної амортизаційної форми застосовується таке обчислення:

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного
Далі обчислюється сума амортизації за рік:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажногоПотім визначається місячна амортизація автомобіля:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Тобто щомісяця компанія повинна списувати амортизацію по придбаному авто у розмірі 6946 рублів. Можна розрахувати амортизацію за того ж автомобілю виходячи з обсягу робіт.

Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного Про спеціальний коефіцієнт амортизації в податковому обліку дізнайтеся з статті: амортизація у податковому обліку .

Як нараховувати прискорену амортизацію основних засобів в 2016 році, читайте тут .

Як використовується нелінійний спосіб нарахування амортизації, який застосовується до груп, дивіться тут .

У даному випадку визначається передбачуваний пробіг за період корисного застосування. Наприклад, компанія визначила його як шістсот тисяч кілометрів. За звітний місяць пробіг авто склав сім тисяч кілометрів.

Таким чином, при використанні способу списання пропорційно обсягу робіт, виходить:
Розрахунок амортизації автомобіля онлайн легкового по кілометражу формула вантажного

Тобто сума амортизації за звітний місяць склала 5833 рубля.

Зробити розрахунок амортизації авто не складно при знанні основних формул і необхідних параметрів.

При бажанні подібними варіантами обчислень може скористатися і власник особистого автомобіля, стежить за ступенем зносу свого майна.

Залишити відповідь