Розмитнення митне оформлення растоможка митне очищення

Розмитнення? Що це таке

Розмитнення? Що це таке?

Розмитнення. Митне оформлення!

Розмитнення митне оформлення растоможка митне очищення

Результати пошуку: всього знайдено 0» – ось відповідь, яку ви отримаєте, звернувшись до словника із запитом «розмитнення ». Той самий результат і для «растоможки». Такого слова немає в жодному словнику, проте кожен учасник зовнішньоекономічної діяльності прекрасно знайомий з цим поняттям. Слово «розмитнення» може зустрітися і приватній особі, наприклад, автолюбителю, який побажав придбати «автомобіль без растоможки».

Отже, що ж це за загадкова процедура розмитнення?

Розмитнення – це митне оформлення, тобто процедура приміщення товарів під певний митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до закону. Ось що ховається за цим жаргонним слівцем, використовуваним в професійній брокерської та митної сфері.

Митне оформлення можна представити як сукупність послідовно здійснюваних заходів, спрямованих на забезпечення переміщення товарів і транспортних коштів через митний кордон Російської Федерації. При цьому сукупність заходів являє собою:

по-перше: дії осіб, які переміщують товари і транспортні засоби через митний кордон Російської Федерації за подання повідомлень (про переміщення товарів і транспортних засобів), документів і відомостей, необхідних для митних цілей, дії по сплаті митних платежів, а також фактичне подання переміщуваних товарів і транспортних засобів для виробництва митного огляду.

– по-друге: адекватні дії митних органів з прийому повідомлень (про переміщення), перевірці документів та відомостей, необхідних для митних цілей, стягування митних платежів, огляду товарів і транспортних засобів, а також дії щодо прийняття рішення про допустимість застосування заявленого митного режиму, включаючи документальне відображення прийнятого рішення.

Митне оформлення являє собою одну з форм митного контролю, спрямовану на охоплення ряду найважливіших складових частин митної справи. Структура митного оформлення визначає систему правових, організаційних заходів, спрямованих на реалізацію та захист: внутрішньо – і зовнішньоекономічних інтересів Російської Федерації, з метою динамічного здійснення політичних та соціально – економічних перетворень в умовах формування ринкових відносин; поповнення дохідної частини Бюджету Російської Федерації; виявлення правопорушень і їх профілактику; недопущення ввезення в Російську Федерацію та вивезення з Російської Федерації окремих товарів і транспортних засобів, заборонених виходячи з міркувань державної безпеки та міжнародних договорів.
У відповідності зі статтею 60 ТК РФ митне оформлення розпочинається:

– при ввезенні товарів – у момент подання митному органу попередньої митної декларації або документів, які надаються при прибутті (в залежності від того, яке дія відбувається раніше), а у випадках, передбачених ТК РФ, – усної заяви або вчинення інших дій, що свідчать про намір особи здійснити митне оформлення;

– при вивезенні товарів – у момент подання митної декларації, а у випадках, передбачених ТК РФ, – усної заяви або вчинення інших дій, що свідчать про намір особи здійснити митне оформлення. Митне оформлення завершується вчиненням митних операцій, необхідних відповідно до ТК РФ для застосування до товарів митних процедур, для приміщення товарів під митний режим або для завершення дії цього режиму, якщо такий митний режим діє протягом певного терміну, а також для обчислення і справляння митних платежів.

Аналіз положень ТК РФ, що визначають порядок здійснення митного оформлення, дозволяє судити, що митне оформлення у всіх випадках завершується після випуску товарів для вільного обігу, коли фактично знімаються всі заборони і обмеження щодо користування та розпорядження товарами, ввезеними на митну територію РФ, а також після фактичного вивезення товарів з митної території РФ в митних режимах, які не передбачають подальший зворотне ввезення таких товарів.

Строк митного оформлення включає в себе:

– термін використання митної процедури тимчасового зберігання;
– термін використання митної процедури внутрішнього митного транзиту;

– строк випуску товарів і транспортних засобів;

– термін дії митного режиму (у разі застосування до ввезеними товарами митного режиму, не передбачає їх випуску для вільного звернення, щодо вивезених товарів – митного режиму, не передбачає їх зворотне ввезення).

Митне оформлення, включаючи заповнення документів, необхідних для митного оформлення, проводиться на російській мові, за винятком випадків, прямо передбачених ТК РФ. Федеральне міністерство, уповноважена в галузі митної справи, має право визначати інші випадки, в яких митні органи можуть приймати та використовувати для митних цілей документів та відомостей на іноземних мовах, якими володіють посадові особи митних органів.

У переважній більшості випадків при митному оформленні посадові особи митних органів мають право вимагати перекладу поданих документів на російську мову.

При здійсненні митного оформлення і митного контролю митні органи та їх посадові особи не мають права встановлювати вимоги та обмеження, не передбачені актами митного законодавства або іншими правовими актами Російської Федерації.

Вимоги митних органів, що пред’являються при здійсненні митного оформлення і митного контролю, не можуть бути перешкодою для переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон та здійснення діяльності в галузі митної справи більшою мірою, ніж це мінімально необхідно для забезпечення дотримання актів митного законодавства.

Місце і час виробництва митного оформлення товарів:

Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється безпосередньо в місцях знаходження митних органів та їх структурних підрозділів.

ТК РФ надає можливість здійснювати операції по митному оформленню товарів і транспортних засобів в інших місцях, виходячи з обставин їх ввезення на митну територію РФ.

Так, згідно зі статтею 406 ТК РФ за мотивованим запитом зацікавленої особи і з письмового дозволу начальника митного органу або особи, ним уповноваженої, митні операції можуть здійснюватися поза місцем знаходження митного органу. При цьому митні органи не повинні перешкоджати здійсненню митних операцій в місцях знаходження товарів і транспортних засобів, якщо це не знижує ефективність митного контролю. Час роботи митних органів визначається начальником митного органу відповідно до законодавства Російської Федерації і встановлюється наказом відповідного митного органу.

За митне оформлення справляються митні збори відповідно до ТК РФ.

Види митних зборів та порядок їх сплати в даний час встановлені тільки ТК РФ. Ставки митних зборів встановлені Урядом РФ. В окремих випадках Уряд РФ вправі встановлювати випадки звільнення від сплати митних зборів.

Продуманість митного оформлення покликана не тільки надійно реалізовувати зовнішньоекономічну діяльність, але і повинна бути спрямована на захист прав малого підприємництва, господарських об’єднань, громадян, а також спрощення процедури митного оформлення.

Рубрикатор питань

Залишити відповідь