Про митних зборах

Про митних зборах

Про митних зборах

ЛУГАНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Про митних зборах

Цей Закон визначає розміри ставок митних зборів під час ввезення/вивезення, транзит товарів та інших предметів на/з митної території Луганської Народної Республіки.

Стаття 1. Митні збори

Митні збори є обов’язковими платежами, нарахування яких проводиться при переміщенні через митний кордон Луганської Народної Республіки товарів та інших предметів під час митного оформлення за митною декларацією/документом, її замінює (далі також – платіжні документи), територіальними органами та структурними підрозділами Державного митного комітету Луганської Народної Республіки.

Стаття 2. Види митних зборів

Встановлюються наступні види митних зборів:

1) за митне оформлення товарів та інших предметів;

2) за перебування товарів та інших предметів під митним контролем;

3) за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічні операції з товарами та іншими предметами й зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для територіальних органів і структурних підрозділів Державного митного комітету Луганської Народної Республіки;

4) за митне супроводження підакцизних товарів;

5) за зберігання товарів та інших предметів на складах Державного митного комітету Луганської Народної Республіки;

6) єдиний збір з транспортних засобів, які в’їжджають на митну територію Луганської Народної Республіки.

Стаття 3. Платники

Платниками митних зборів визнаються суб’єкти господарської діяльності (юридичні та фізичні особи-підприємці), фізичні особи, на яких згідно з цим Законом покладено обов’язок сплачувати митні збори.

Стаття 4. Обчислення, сплати та перерахування митних зборів

1. Сума митних зборів обчислюється основної грошової одиниці Луганської Народної Республіки з використанням офіційного курсу Державного банку Луганської Народної Республіки російського рубля по відношенню до української гривні, долара США та євро, що діє на день подання митної декларації/документа, що її замінює, до митного оформлення.

2. Сплата митних зборів здійснюється в безготівковій формі основної грошової одиниці Луганської Народної Республіки шляхом перерахування сум авансових платежів на розподільчі рахунки Державного митного комітету Луганської Народної Республіки з використанням віддаленого обслуговування клієнтів банку, а також внесенням сум авансових платежів готівковими коштами через каси Державного банку Луганської Народної Республіки або в касу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки в розмірі нарахованих сум митних зборів.

3. Сплатою митних зборів за безготівковим розрахунком вважається фактичне зарахування сум митних зборів на розподільчі рахунки Державного митного комітету Луганської Народної Республіки до/на момент митного оформлення.

4. Митні збори стягуються Державним митним комітетом Луганської Народної Республіки, з подальшим перерахуванням до Державного бюджету Луганської Народної Республіки.

5. Повернення сум нарахованих та сплачених митних зборів не проводиться.

Стаття 5. Особливості застосування митних зборів

Митні збори не стягуються у наступних випадках:

1) при ввезенні на територію Луганської Народної Республіки товарів та інших предметів, призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними і консульськими представництвами іноземних держав, а також міжнародними, міжурядовими організаціями, представництвами іноземних держав при цих організаціях та іншими міжнародними організаціями, які користуються на території Луганської Народної Республіки перевагами, привілеями та імунітетами згідно з міжурядовими угодами (договорами);

2) при ввезенні товарів та інших предметів, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законодавством Луганської Народної Республіки;

3) при переміщенні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію Луганської Народної Республіки, в якості гуманітарної допомоги; в цілях ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійного лиха, бойових дій; навчальних посібників для бюджетних навчальних, дошкільних та лікувальних закладів;

4) при переміщенні товарів та інших предметів, що ввозяться на митну територію Луганської Народної Республіки в якості безоплатної допомоги (сприяння), а також ввезених на благодійні цілі по лінії держав, міжнародних організацій, урядів, в тому числі з метою надання технічної допомоги (сприяння);

5) при ввезенні товарів та інших предметів, які підлягають знищенню або руйнуванню;

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством Луганської Народної Республіки.

Стаття 6. Митні збори за митне оформлення товарів та інших предметів

1. Митні збори за митне оформлення товарів та інших предметів сплачуються до/на момент проведення митного оформлення.

2. Для цілей нарахування сум митних зборів за митне оформлення товарів та інших предметів застосовуються ставки, визначені статтею 12 цього Закону, чинні на момент митного оформлення.

Стаття 7. Особливості обчислення митних зборів за перебування товарів та інших предметів під митним контролем

1. Термін перебування під митним контролем є основою для нарахування митного збору за перебування під митним контролем при ввезенні (імпорті) товарів та інших предметів і обчислюється в такому порядку:

1) при ввезенні автомобільним транспортом:

а) після закінчення трьох годин від моменту розміщення товарів і транспортних засобів у зоні митного контролю пункту пропуску на митному кордоні Луганської Народної Республіки до моменту випуску, але не більш 5 доби;

б) з дати, що зазначена у провізній відомості як строк доставки товарів та інших предметів у місце призначення, а при доставці раніше – з дати фактичної доставки товарів та інших предметів в місце призначення;

2) при ввезенні залізничним транспортом – з дати отримання Державним митним комітетом Луганської Народної Республіки інформації, переданої залізниці про надходження вантажу та проставлення відбитка штампа «Під митним контролем» на товаросупровідних документах;

3) закінченням строку перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем при ввезенні (імпорті) товарів та інших предметів вважається день завершення митного оформлення.

2. Термін перебування під митним контролем для нарахування митного збору за перебування під митним контролем при вивезенні (експорті) товарів та інших предметів обчислюється від дати пред’явлення товарів та інших предметів, а також необхідних для митного оформлення документів і до завершення митного оформлення.

3. При нарахуванні митних зборів за перебування під митним контролем до строку перебування під митним контролем не включаються:

1) час, необхідний для завантаження транспортного засобу згідно з установленими нормами;

2) час, з моменту складення протоколу про порушення митних правил до прийняття остаточного рішення у справі (оскарження рішення в судовому порядку, прийняття рішення Державним митним комітетом Луганської Народної Республіки), якщо згідно з таким рішенням справу про порушення митних правил припинено;

3) період проведення структурними підрозділами і територіальними органами Державного митного комітету Луганської Народної Республіки заходів щодо визначення класифікаційного коду товару та його митної вартості. Митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем нараховується, починаючи з четвертого календарного дня з дати прийняття відповідного рішення щодо визначення митної вартості чи коду товару уповноваженою посадовою особою Державного митного комітету Луганської Народної Республіки;

4) час, витрачений імпортером на проведення експертизи ввезеної продукції, отримання дозволів виконавчих органів державної влади Луганської Народної Республіки і надання їх у Державний митний комітет Луганської Народної Республіки. Митний збір за перебування товарів та інших предметів під митним контролем нараховується, починаючи з четвертого календарного дня від дати отримання дозволу;

5) строк дії обставин непереборної сили. До обставин непереборної сили належать обставини, що склалися з причин, які не залежали від волі платника (війна, стихійні лиха, шторми, пожежі тощо) та об’єктивно спричинили затримку митного оформлення.

4. Митні збори за перебування під митним контролем не справляються за весь період перебування під митним контролем у випадках:

1) перебування товарів та інших предметів у режимі «митний склад», «безмитної торгівлі», зберігання товарів та інших предметів на складах Державного митного комітету Луганської Народної Республіки, крім випадків, передбачених частиною 5 цієї статті;

2) тимчасового ввезення на митну територію Луганської Народної Республіки та тимчасового вивезення товарів та інших предметів за межі митної території Луганської Народної Республіки;

3) транзиту товарів та інших предметів через митну територію Луганської Народної Республіки;

4) переробки товарів та інших предметів на /поза митною територією Луганської Народної Республіки.

5. Державний митний комітет Луганської Народної Республіки приймає товари та інші предмети на зберігання у разі виникнення затримки їх митного оформлення внаслідок несплати мита та/або митних зборів (у тому числі зборів за перебування під митним контролем). При цьому збори за перебування під митним контролем підлягають сплаті незалежно від справляння митних зборів за зберігання.

6. Накладення адміністративного стягнення або звільнення від адміністративної відповідальності за порушення митних правил у разі, якщо затримка митного оформлення товарів та інших предметів виникла внаслідок порушень митних правил, не звільняє власника від проведення митного оформлення товарів та інших предметів.

7. При виникненні затримки митного оформлення товарів та інших предметів внаслідок інших причин, ніж передбачені частинами 5 і 6 цієї статті, сплата митних зборів за перебування товарів та інших предметів під митним контролем справляється незалежно від місця знаходження товару, а у разі зберігання товарів та інших предметів на складі Державного митного комітету Луганської Народної Республіки – одночасно із сплатою митних зборів за зберігання.

8. Фактична видача товарів та інших предметів зі складу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки здійснюється лише після сплати митних зборів за перебування товарів та інших предметів під митним контролем.

Стаття 8. Митні збори за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють зовнішньоекономічні операції з товарами та іншими предметами й зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для територіальних органів і структурних підрозділів Державного митного комітету Луганської Народної Республіки

1. На підставі письмового звернення суб’єкта господарської діяльності, що здійснює зовнішньоекономічні операції з товарами та іншими предметами, про виконання митних формальностей у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях суб’єкта господарської діяльності, що здійснює зовнішньоекономічні операції з товарами та іншими предметами й зберігає такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для територіальних органів і структурних підрозділів Державного митного комітету Луганської Народної Республіки, проводиться митне оформлення товарів та інших предметів відповідно до зазначених умов.

2. Нарахування митних зборів за митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного контролю на територіях і в приміщеннях суб’єкта господарської діяльності, що здійснює зовнішньоекономічні операції з товарами та іншими предметами й зберігає такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, установленим для територіальних органів і структурних підрозділів Державного митного комітету Луганської Народної Республіки здійснюється уповноваженими структурними підрозділами та/або територіальними органами Державного митного комітету Луганської Народної Республіки, для яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень або змінний графік роботи з урахуванням розміру ставки, згідно зі статтею 12 цього Закону, за виконання митних формальностей у робочий, надурочний, нічний час, вихідні, святкові і неробочі дні відповідно до часу фактичного виконання митних формальностей.

Розмір ставки митних зборів за виконання митних формальностей у робочий, надурочний, нічний час, вихідні та неробочі дні визначений статтею 12 цього Закону, що діє на день прийняття митної декларації/документа, що її замінює Державним митним комітетом Луганської Народної Республіки.

3. Основою нарахування є завізована підписом декларанта кількість годин роботи посадової особи структурного підрозділу та /або територіального органу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки.

4. При нарахуванні цього виду митних зборів час роботи посадової особи територіального органу або структурного підрозділу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки протягом неповної години обліковується як час роботи протягом однієї години. При цьому до часу, витраченому на митне оформлення, додається час проїзду до місця призначення і у зворотному напрямку.

Стаття 9. Митні збори за зберігання товарів та інших предметів на складі Державного митного комітету Луганської Народної Республіки

1. Митні збори за зберігання товарів та інших предметів сплачуються при їх розміщенні на складі Державного митного комітету Луганської Народної Республіки.

2. Платниками митних зборів за зберігання товарів та інших предметів є особи, що помістила їх на склад Державного митного комітету Луганської Народної Республіки.

3. Для цілей нарахування сум митних зборів за зберігання товарів та інших предметів застосовуються ставки визначені статтею 12 цього Закону, діють у період перебування товарів та інших предметів на складі Державного митного комітету Луганської Народної Республіки.

4. Фактична видача товарів та інших предметів зі складу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки здійснюється лише після сплати митних зборів за зберігання.

Стаття 10. Митні збори за митне супроводження підакцизних товарів

1.Митні збори за митне супроводження підакцизних товарів нараховуються на кожний транспортний засіб, що перевозить такі товари.

2. Митні збори за митне супровід повинні бути сплачені до початку фактичного здійснення митного супроводу.

3. Для цілей обчислення сум митних зборів за митне супровід застосовуються ставки визначені статтею 12 цього Закону, чинні на день прийняття митної декларації/документа, що її замінює Державним митним комітетом Луганської Народної Республіки.

Стаття 11. Єдиний збір з транспортних засобів, які в’їжджають на митну територію Луганської Народної Республіки

1. Єдиний збір встановлено на транспортні засоби, які в’їжджають на митну територію Луганської Народної Республіки.

Єдиний збір стягується при перетині митного кордону Луганської Народної Республіки під час митного контролю товарів і транспортних засобів територіальними органами Державного митного комітету Луганської Народної Республіки, розташованими в пунктах пропуску через митний кордон Луганської Народної Республіки.

2. При проведенні митного контролю товарів і транспортних засобів посадова особа територіального органу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки на митному кордоні нараховує суму єдиного збору за ставками, визначеними статтею 12 цього Закону.

3. Єдиний збір з транспортних засобів, які в’їжджають на митну територію Луганської Народної Республіки, може нараховуватися і стягуватися з групи залізничних вагонів та контейнерів, зазначених у передатній відомості, яка подається посадовій особі територіального органу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки працівником залізниці. Завірена посадовою особою територіального органу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки копія передатної відомості додається до платіжного документа як підстава для сплати єдиного збору.

4. Єдиний збір не справляється у разі:

1) перетинання митного кордону Луганської Народної Республіки авіаційними транспортними засобами, залізничними вагонами без вантажу, залізничними пасажирськими вагонами, легковими автомобілями (до 10 посадкових місць);

2) перевантаження вантажу в зоні митного контролю територіального органу Державного митного комітету Луганської Народної Республіки на інший транспортний засіб, без перетину митного кордону Луганської Народної Республіки, при цьому територіальний орган Державного митного комітету Луганської Народної Республіки є одночасно пунктом ввезення та вивезення цього вантажу;

3) в’їзду та виїзду транспортного засобу в межах одного пункту пропуску через митний кордон Луганської Народної Республіки без її перетину;

4) переміщення товарів, що ввозяться на митну територію Луганської Народної Республіки в якості гуманітарної допомоги; в цілях ліквідації наслідків аварій і катастроф, стихійного лиха, бойових дій; навчальних посібників для безкоштовних навчальних, дошкільних та лікувальних закладів;

5) переміщення товарів, що ввозяться на митну територію Луганської Народної Республіки в якості безоплатної допомоги (сприяння), а також ввезених на благодійні цілі по лінії держав, міжнародних організацій, урядів, в тому числі з метою надання технічної допомоги (сприяння);

6) переміщення товарів трубопровідним транспортом та лініями електропередачі;

7) в’їзду на митну територію Луганської Народної Республіки з території Донецької Народної Республіки автобусів, вантажних автотранспортних засобів з товарами, виробленими на території Донецької Народної Республіки.

Стаття 12. Види і ставки митних зборів

Залишити відповідь