Приклади розв’язання задач Приклад 1

Приклади розв’язання задач

Приклади розв’язання задач

Приклад 1. Декларується, що ввозиться на митну територію РФ товар — олово необроблене нелегированное (код товару по ТН ЗЕД— 8001 10 000 0). Митна вартість товару складає 75 000 дол. США. Ставка ввізного мита 5 %, але не менш як 0,2 євро за 1 кг. Кількість товару 1 000 кг. Курс валюти, у якій зазначена митна вартість товару, 31,09 грн за 1 дол. США. Курс євро — 33,9 грн за 1 євро. Країна походження товару — Швеція.

Необхідно розрахувати мито.

Рішення. 1. Обчислення ввізного мита щодо товарів, які обкладаються ввізним митом за комбінованими ставками, проведемо в три етапи.

2.Розрахуємо розмір ввізного мита за ставкою в євро за одиницю товару:

1 000 кг х 0,2 євро х 33,9/31,09 = 216,7 дол. США.

3.Розрахуємо розмір ввізного мита за ставкою у відсотках до митної вартості товару:

7 500 дол. СШАх 5/100 = 3 750 дол. США.

4.Для визначення мита, що підлягає сплаті, використовується найбільша величина. До товарів, що надходять з Швеції, застосовується режим найбільшого сприяння. Тому. 3750 218,07 — за основу обчислення ввізного мита необхідно брати адвалорну складову комбінованої ставки.

Відповідь: Сплаті підлягає ввізне мито в розмірі 3 750 дол. США.

Приклад 2. Декларується вивозиться з РФ за межі держав — учасників угоди про Митний союз) товар — сечовина (код товару за ТН ЗЕД — 3102 10). Митна вартість сечовини становить 25 000 дол. США. Ставка вивізного мита дорівнює 5 %, але не менш 4 євро за 1 000 кг Маса товару — 500 000 кг. Курс валюти, у якій зазначена митна вартість товару, 31,09 грн за 1 дол. США. Курс євро складає 33,9 грн за 1 євро.

Необхідно розрахувати мито вивозиться сечовини.

Рішення. 1. Обчислення вивізного мита щодо товарів, які обкладаються вивізним митом за комбінованими ставками, проведемо в три етапи.

2.Розрахуємо суму вивізного мита за ставкою в євро за одиницю товару:

500 000 кг/1 000 кгх 4 євро х 33,9/31,09 = 218,07 дол. США.

3.Розрахуємо розмір вивізного мита за ставкою у відсотках до митної вартості товару:

25 000 дол. СШАх 5/100 = 1250 дол. США.

4.Для визначення мита, що підлягає сплаті, використовуємо велику величину. Ставки вивізних митних зборів застосовуються незалежно від країни походження товарів (країни ввезення товарів): 1 250 218,07. За основу обчислення вивізного мита необхідно брати адвалорну складову комбінованої ставки.

Відповідь: Сплаті підлягає вивізне мито в розмірі 1 250 дол. США.

Приклад 3. Митний орган здійснює митне оформлення партії чаю, що ввозиться в Росію з Великобританії (код товару за ТН ЗЕД— 0902 20 000 0). Митна вартість партії чаю дорівнює 10 000 дол. США.

Декларант представив сертифікат про походження товару, в якому країною походження товару визначена Великобританія.

Необхідно розрахувати мито ввезеної партії чаю.

Рішення. Базова ставка 5 %. Оскільки Великобританія входить у число країн, у торговельних відносинах з якими РФ застосовує режим найбільшого сприяння, то при розрахунку мита буде застосовуватися базова ставка 5 %. Таким чином, базова ставка

1 ТОВ дол. США х 5/100 = 500 дол. США.

У разі, якщо сертифікат про походження товару не буде представлений, мито необхідно розраховувати за максимальною ставкою, тобто 5 % х 2 = 10 %. У цьому випадку вона становитиме

10 000 дол. СШАх 10/100 = 1 000 дол. США.

Залишити відповідь