Поняття призначення і види ставок митних мит

Поняття, призначення і види ставок митних мит

Поняття, призначення і види ставок митних мит

Мито – це обов’язковий платіж, що стягується митними органами при ввезенні товарів на митну територію РФ або вивезення товарів з цієї території, а також в інших випадках, передбачених міжнародними договорами держав – членів МС і (або) законодавством РФ. У світовій практиці мито визнана непрямим податком, але у відповідності із змінами в ст. 11 НК РФ в нашій країні мито є неподатковими доходами федерального бюджету.

Мито виконує дві функції:

1) фіскальну, в якості джерела поповнення доходів федерального бюджету;

2) регулятивну, з допомогою якої держава регулює торговельний оборот.

Залежно від мети переміщення товарів через митну територію україни у міжнародній термінології мита мають наступні види: імпортні (ввізні), експортні (вивізні) і транзитні (перевізні).

Імпортні (ввізні ) мита сплачуються при ввезенні товарів на митну територію україни й використовуються:

а) для захисту вітчизняних товаровиробників на внутрішньому ринку від іноземних конкурентів і забезпечення національних потреб у товарах, вироблених вітчизняними підприємствами або виробляються в недостатніх кількостях;

б) в якості додаткового джерела поповнення бюджету країни.

Експортні (вивізні ) мита справляються при вивезенні товарів з митної території та використовуються:

а) для обмеження вивозу товарів, потреба в яких не повністю задовольняється всередині країни;

б) регулювання вивозу з країни неперероблених видів сировини;

в) раціонального використання корисних копалин, активно вивозяться з країни;

г) справедливого розподілу надприбутку і поповнення доходів федерального бюджету.

Транзитні (;провізні ) мита справляються при переміщенні товарів з будь-яких країн через митну територію іншої країни в треті країни. Метою їх запровадження є повне відшкодування країні витрат, пов’язаних з митним контролем та забезпеченням збереження товарів при їх переміщенні її митної території в треті країни. У відповідності з п. з ст. 35 Закону про митний тариф Російської Федерації транзитні мита не застосовуються.

Для визначення розміру мита застосовуються ставки.

Ставка мита – це зазначений у митному тарифі розмір платежу, що підлягає стягненню за конкретний товар у відповідності з чинним законодавством. У Росії застосовуються адвалерні (вартісні), специфічні та комбіновані (змішані) ставки мита.

Адвалерне (вартісна ) ставка мита встановлюється у відсотках до митної вартості оподатковуваного товару. Тому необхідна сума мита розраховується як добуток митної вартості та ставки мита у відсотках.

В Єдиному митному тарифі ТЗ переважають адвалорні ставки, що дозволяють детально враховувати при визначенні розміру платежу вартість переміщуваного товару.

Специфічна ставка мита встановлюється в грошовому вираженні за певну одиницю оподатковуваних товарів. Використання специфічних ставок дозволяє не допускати зменшення надходжень митних зборів при падінні світових цін на окремі товари, а також при заниженні фактурних цін на імпортовані товари.

Комбіновані (змішані) ставки митних зборів включають в себе як вартісні, так і кількісні показники переміщуваних товарів.

Економічна сутність інвестицій Економічна сутність інвестицій – довгострокові вкладення економічних ресурсів терміном більш 1 року для отримання прибутку шляхом.
Тема: Федеральний закон від 26.07.2006 N 135-ФЗ – На підставі вивчення ФЗ № 135, дайте максимально короткий визначення наступних понять із зазначенням статей і пунктів закону.
Сутність, функції та види управління в телекомунікаціях – Цілі досягаються з допомогою різних принципів, функцій і методів соціально-економічного менеджменту.
Схема побудови базисних індексів – Індекс (лат. INDEX – покажчик, показник) – відносна величина, що показує, у скільки разів рівень досліджуваного явища.
Тема 11. Міжнародне космічне право – Правовий режим космічного простору і небесних тел. Принципи діяльності держав по дослідженню.

©2015 – 2017 pdnr.ru Всі права належать авторам розміщених матеріалів.

Залишити відповідь