Переробка на митній території України проведення

Митні платежі

Митні платежі

У попередній публікації нами було розглянуто порядок сплати ПДВ, мита, митного та акцизного зборів українським виконавцем при ввезенні на митну територію України в режимі переробка на митній території України давальницької сировини нерезидента та вивезенні (експорті) виготовленою із зазначеної сировини готової продукції. У цій публікації ми розглянемо на конкретних прикладах, як відобразити цю операцію в бухгалтерському обліку, і наведемо типові проводки, які слід зробити у разі сплати суми податків і зборів, зазначених у векселі.

Переробка на митній території України: проведення

Ввезення давальницької сировини на митну територію України

ТОВ Верес (український виробник-резидент) ввезло 01.10.2004 р. (офіційний валютний курс НБУ на цей день – 5,4 грн./дол. США) на митну територію України для переробки давальницька сировина, митна вартість якого становить 4000 дол. США (дорівнює фактурній (договірної) вартості). При цьому ДПІ і митниці 01.10.2004 р. було надано простий вексель зі строком платежу 27.10.2004 р. (офіційний валютний курс НБУ на цей день – 5,5 грн./дол. США). Сума податків і зборів, зазначена у векселі, дорівнює 980 дол.США, а саме: 50 дол.США – мито; 100 дол.США – акцизний збір; 830 дол. США – ПДВ) 1. Крім того, у зв’язку з ввезенням давальницької сировини, ТОВ Верес понесені такі витрати (без ПДВ): 300 грн.- сплачено митний збір, 100 грн. – сплачено за страхування сировини, що транспортується територією України, 200 грн. – сплачено за транспортування сировини територією України. У бухгалтерському обліку ТОВ Верес необхідно зробити такі проводки:

Зміст господарської операції

Деякі пояснення до таблиці 1. У відповідності з вимогами Інструкції МФУ № 291 давальницька сировина, що надходить для переробки від замовника, обліковується на дебеті рахунку 022 Матеріали, прийняті для переробки. На цьому ж рахунку (кредит рахунку 022) відображається вибуття перш отриманої давальницької сировини (в т. ч. сировини, яке знаходиться в іншому матеріальному вигляді, наприклад, у складі готової продукції, напівфабрикатів тощо). Аналітичний облік давальницької сировини здійснюється за замовниками, видами сировини й матеріалів та за місцями їх зберігання чи переробки (для цього на підприємстві вводяться субрахунки рахунку 022, наприклад, 02211 Матеріали, прийняті для переробки. Готова продукція: автомобіль ВАЗ 2106. Склад 1 тощо).

Видача простих векселів в забезпечення сплати податків і зборів при ввезенні давальницької сировини відображається за кредитом субрахунку 622 Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті, а за дебетом цього рахунку – погашення заборгованості по сплаті податків і зборів за виданими векселями, її списання і т. п. При цьому сплата суми, зазначеної у векселі, здійснюється відповідно до вимог Наказу ДПАУ № 83, у гривнях з застосуванням окремого платіжного доручення по кожному виду податків і зборів.

У попередній публікації ми відзначили, що у разі здійснення операцій з давальницькою сировиною при застосуванні режиму Переробка на митній території України та у разі видачі векселя ДПІ та митниці на суму ПДВ, мита та акцизного збору, зазначені податки (збори) не сплачуються до бюджету. Отже, суми податків і зборів при ввезенні давальницької сировини на митну територію України фактично нараховуються умовно (векселі) і за нормальних умов виконання операції з давальницькою сировиною (вивезення готової продукції за межі митної території України в термін) не відображаються в обліку переробного підприємства (адже потрібно буде збільшувати витрати на суму податків (зборів) без їх фактичного виникнення, а потім, при вивезенні продукції, сторнувати проводку). Враховуючи наведені пояснення та умови прикладу 1, розглянемо, які проводки слід зробити в обліку українського виробника при переробці давальницької сировини і вивезення за межі митної території України виготовленої з цієї сировини готової продукції.

Переробка давальницької сировини і вивезення готової продукції за межі митної території України

Умови прикладу 1 залишаються незмінними. При виробництві готової продукції ТОВ Верес понесені певні витрати, які відображені на рахунках бухгалтерського обліку (див. табл. 2). 05.10.2004 р. (курс НБУ на цю дату – 5,3 грн./дол. США) іноземним СГД було перераховано ТОВ Верес передоплату в сумі 5000,00 дол. США (у т. ч. 1000 дол. США за частину готової продукції, виготовлену з власних матеріалів виробника; 4000 дол.США за надані послуги (виконані роботи) з переробки давальницької сировини). У день надходження виручки в іноземній валюті 50% її суми перераховано банку для продажу. Іноземна валюта продана на наступний день по курсу НБУ-5,33 грн./дол. США. Комісійна винагорода за продаж валюти, перераховане ТОВ Верес банку, становить 100,00 грн. 50% суми іноземної валюти, що залишилася непроданою, перераховано банком на поточний валютний рахунок ТОВ Верес за курсом 5,3 грн./ дол. США. При експорті 25.10.2004 р. (курс НБУ – 5,4 грн./дол. США) готової продукції (з погашенням векселя), виготовленої з давальницької сировини, ТОВ Верес понесло такі витрати: 1200 грн. (у т. ч. ПДВ – 200 грн.) – сплачено за транспортні послуги з доставки готової продукції до митного кордону України; 2400 грн. (у т. ч. ПДВ – 400 грн.) – сплачено за послуги митного брокера; 900 грн. – сплачено мито при експорті частини готової продукції українського походження та митні збори при експорті всієї готової продукції. Після вивезення готової продукції за межі митної території України між ТОВ Верес та іноземним СГД здійснено звіряння розрахунків. Використавши умови прикладу 2, бухгалтер ТОВ Верес повинен здійснити певні проводки в бухгалтерському обліку (див. табл. 3).

Зміст господарської операції

Деякі пояснення до таблиці 3. Проводка 2.1 здійснена методом сторно, адже ТОВ Верес виконані умови по переробці давальницької сировини і вивезення готової продукції своєчасно. Податки і збори залишилися нарахованими тільки у векселі, зобов’язання у ТОВ Верес перед бюджетом відсутні.

Сплата суми податків і зборів за векселем

Умови прикладу 1 залишаються незмінними. До зовнішньоекономічного договору про переробку давальницької сировини вносяться зміни, згідно з якими ввезена на митну територію України сировину продається ТОВ Верес у вигляді матеріалів. У зв’язку зі зміною умов договору, ТОВ Верес обраний митний режим імпорт, а сума податків і зборів, зазначена у векселі, сплачена грошовими коштами в строк погашення такого векселя.

Зміст господарської операції

Вексель погашається за умови сплати суми:

– мита (5,4 грн./дол. США х 50 дол. США)

– ПДВ (5,4 грн./дол. США х 830 дол. США)

– акцизного збору (5,4 грн./дол. США х 100 дол. США)

В даній таблиці наведені типові проводки, які слід відобразити в обліку при погашенні векселя у зв’язку зі зміною митного режиму. Вони (проводки) можуть використовуватися і в інших ситуаціях, якщо вексель не погашається у разі вивезення готової продукції (сировини, залишків переробки тощо) за межі митної території України, а при використанні цієї продукції (або сировини, або при бартерних розрахунках тощо) на митній території України.

Повернення давальницької сировини, ввезеної для переробки

Умови прикладу 1 залишаються незмінними. Давальницька сировина, раніше ввезена для переробки, вивозиться за межі митної території України без змін (тобто у тому вигляді, асортименті, кількості, вазі тощо). При експорті сировини ТОВ Верес сплачуються: митний збір в сумі 150,00 грн. сума за транспортні послуги по доставці сировини на митну територію України і сума за послуги брокера (в обох випадках – 120 грн. з ПДВ).

Зміст господарської операції

1 Суми умовні.

1 Порядок розподілу витрат при виробництві готової продукції не наводиться.

2 згідно з пп. 7.3.1 Закону № 283/97-ВР доходи, отримані платником податку в іноземній валюті у зв’язку з продажем товарів протягом звітного періоду, перераховуються в гривні за курсом НБУ, який діяв на дату їх отримання, і не підлягають перерахуванню у зв’язку зі зміною обмінного курсу гривні протягом такого звітного періоду. Більш детально про розрахунки у зовнішньоекономічній діяльності див. на стор 12-15 Школи № 6/2004 .

Євгеній Губа,
ТОВ Аудиторська фірма Інсайт

Нормативна база

1. Закон № 283/97-ВР – Закон України Про оподаткування прибутку підприємств від 22.05.1997 р. за № 283/97-ВР.

2. Наказ ДПАУ № 83 – Наказ ДПАУ № 83 від 25.02.2002 р. Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах.

3. Інструкція МФУ № 291 – Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. за № 291 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.

Залишити відповідь