Облік розрахунків по митних платежах

Облік розрахунків по митних платежах

Облік розрахунків по митних платежах

Зобов’язання по сплаті митних платежів виникають у імпортера на момент перетинання товарами митного кордону і підлягають виконанню до прийняття або одночасно з прийняттям вантажної митної декларації (ВМД), але не пізніше 15 днів після надходження товарів на митницю (при сплаті ПДВ і акцизів). Якщо товари придбані не для комерційних цілей, то платіжні зобов’язання повинні виконуватися одночасно з прийняттям ВМД.

З 01.01.04 у відповідності з п. 1 ст. 329 нового Митного кодексу РФ для виконання зазначених платіжних зобов’язань встановлено єдиний термін — 15 днів з моменту пред’явлення товарів до митного органу у місці їх прибуття на митну територію Росії.

Сплата митних платежів (крім збору за митне оформлення) проводиться за вибором імпортера в рублях або в іноземній валюті. Для перерахунку іноземної валюти в рублі використовується курс ЦБ РФ, що діє на день прийняття ВМД.

Для забезпечення сплати майбутніх митних платежів імпортер може вносити грошові аванси на банківський рахунок або в касу митниці. У цьому випадку платіжні зобов’язання будуть виконуватися митним органом на підставі його розпорядження.

Обов’язок по сплаті митних платежів вважається виконаним з моменту:

– списання грошових коштів з рахунку імпортера в банку;

– внесення готівкових коштів в касу митного органу;

– заліку надміру сплачених (стягнених) митних платежів, а якщо він здійснюється з ініціативи платника, — з моменту прийняття заяви про заліку;

– зарахування авансових платежів чи грошової застави, а якщо він здійснюється з ініціативи платника, — з моменту отримання митним органом розпорядження про зарахування;

– зарахування грошових коштів, сплачених банком, іншою кредитною організацією або страховою організацією згідно із банківською гарантією або договором страхування, а також поручителем за договором поруки;

– звернення стягнення на товари, щодо яких не сплачено митні платежі, або на предмет застави (інше майно платника), якщо розмір сум зазначених коштів не менше суми заборгованості по сплаті митних платежів. Суми сплачуваних зборів, акцизів та збору за митне оформлення беруть участь у формуванні фактичної собівартості придбання імпортних товарів, а суми ПДВ, що підлягають вирахуванню із загальної суми цього податку, що підлягає сплаті до бюджету (п. 2 ст. 171 НК РФ).

Облік розрахунків з бюджетом за митами ведеться на рахунку 68, субрахунок Розрахунки з бюджетом з ввізних мит.

Податкової базою для обчислення мита є митна вартість імпортних товарів. При цьому сума мита, що підлягає сплаті в бюджет, визначається як добуток митної вартості на відповідну ставку.

Основним методом розрахунку митної вартості метод за ціною угоди з ввезеними товарами, згідно з яким митну вартість утворюють контрактна вартість імпортних товарів і витрати з їх придбання, у тому числі (п. 1 ст. 19 Закону РФ від 21.05.93 № 5003-1 Про митний тариф):

– витрати по доставці товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію Російської Федерації (транспортні витрати, витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження і перевалку товарів; страхові суми);

– комісійні та брокерські винагороди, за винятком комісійних за закупівлю товарів;

– вартість контейнерів та/або іншої багатооборотної тари, якщо відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) вони розглядаються як єдине ціле з оцінюваними товарами;

– вартість упаковки, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування, та ін.

Сплата в бюджет мита супроводжується записом:

Д-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом за ввізних мит,

К-т рах. 51, 52, субрах. Поточний валютний рахунок та ін.

сплачено в бюджет ввізне мито.

При авансовій формі розрахунків робляться такі записи:

Д-т рах. 76, субрах. Розрахунки з митним органом за виданими авансами,

К-т рах. 51, 52, субрах. Поточний валютний рахунок та ін.

сплачено аванс митному органу;

Д-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом за ввізних мит,

К-т рах. 76, субрах. Розрахунки з митним органом за виданими авансами

з рахунку митного органу погашені зобов’язання перед бюджетом за митом.

Включення ввізного мита у фактичну собівартість імпортних товарів відображається записом:

Д-т рах. 41, 10, 07 та ін.,

К-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом за ввізних мит

мито включена до фактичної собівартості товарів.

Податкові зобов’язання перед бюджетом по ПДВ формуються на рахунку 68, субрахунок Розрахунки з бюджетом по ПДВ при імпорті товарів як різниця між сумами нарахованого і відшкодованого податку.

Основою для нарахування ПДВ є митна вартість імпортних товарів, до якої додається мито, а по підакцизних товарах також і сума акцизу. Ставки ПДВ застосовуються в залежності від виду товару, що ввозиться відповідно до ст. 164 НК РФ у порядку, визначеному Інструкцією про порядок застосування митними органами Російської Федерації податку на додану вартість щодо товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації, затвердженої наказом ГТК Росії від 07.02.01 № 131.

При внесення в бюджет ПДВ робляться такі записи:

Д-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом по ПДВ при імпорті товарів,

К-т рах. 51, 52, субрах. Поточний валютний рахунок та ін.

сплачено ПДВ на митниці;

Д-т рах. 19, субрах. ПДВ по імпортних товарах,

К-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом по ПДВ при імпорті товарів

відображено ПДВ, сплачений митному органу.

Згідно п. 1 ст. 172 НК РФ суми ПДВ, фактично сплачені при ввезенні товарів, що підлягають відрахуванню з бюджету після прийняття на облік відповідних товарів незалежно від факту їх оплати постачальнику. Підставою для здійснення цієї операції є ВМД та платіжні документи, що підтверджують сплату податку.

Якщо ПДВ сплачено в іноземній валюті, то до відрахування приймається сума, обумовлена в рублевому еквіваленті за курсом ЦБ РФ, чинному на дату нарахування податку (п. 45 Методичних рекомендацій із застосування глави 21 Податок на додану вартість Податкового кодексу Російської Федерації, затверджених наказом МНС Росії від 20.12.2000 № БГ-3-03/447).

Відрахування ПДВ відображається записом:

Д-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом по ПДВ при імпорті товарів,

К-т рах. 19, субрах. ПДВ по імпортних товарах

проведено відрахування ПДВ, сплаченого на митниці і відноситься до прийнятих на облік товарів.

Сплата податку до бюджету може здійснюватися без подальшого вирахування при:

– ввезення товарів з метою виробництва та/або реалізації товарів (робіт, послуг), не оподатковуваних ПДВ або не є об’єктом оподаткування;

– ввезення товарів, призначених для реалізації за межами РФ;

– ввезенні товарів організаціями, які не є платниками ПДВ або звільненими від виконання обов’язків платника податків.

У наведених випадках суми ПДВ, сплачені імпортером на митниці, підлягають включенню у фактичну собівартість придбаних товарів.

Інформація про розрахунки з бюджетом по акцизах формується на рахунку 68, субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті.

При ввезенні підакцизних товарів на митну територію РФ податкова база визначається:

по підакцизних товарах, щодо яких встановлено тверді (специфічні) податкові ставки (в абсолютній сумі на одиницю виміру) — як обсяг ввезених підакцизних товарів в натуральному вираженні;

по підакцизних товарах, щодо яких встановлено адвалорні (у відсотках) податкові ставки — як сума їх митної вартості та підлягає сплаті мита.

За загальним правилом, акцизи, що сплачуються на митниці, повинні включатися в фактичну собівартість імпортних товарів, що супроводжується записами:

Д-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті,

К-т рах. 51, 52, субрах. Поточний валютний рахунок та ін.

сплачено до бюджету акцизи;

Д-т рах. 41, 10, 07 та ін. К-т рах. 68, субрах. Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті

акцизи включені у фактичну собівартість товарів.

Якщо підакцизні товари закуплені на зовнішньому ринку з метою виробництва підакцизної продукції, то суми акцизів, сплачених на митниці, слід відшкодувати з бюджету. Згідно п. 3 ст. 201 НК РФ імпортер отримує право на податкове вирахування при умові списання ввезених матеріальних цінностей у виробництво і реалізації виробленої підакцизної продукції покупцям.

Для відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з відшкодовуються акцизами, використовується рахунок 19, субрахунок Акцизи по оплачених матеріальних цінностей. Порядок визнання і списання їх сум аналогічний розглянутої вище методики обліку ПДВ.

Митний збір за митне оформлення імпортних товарів стягується за базовою ставкою 0,1 % від митної вартості в рублях і додатково (при ввезенні товарів для комерційних цілей) за ставкою 0,05 % від митної вартості в іноземній валюті. Для товарів, що походять і ввозяться з країн СНД, застосовується рублева ставка 0,15 %.

Облік розрахунків з митним органом по збору ведеться на рахунку 76, субрахунок Розрахунки з митним органом по митним зборам.

Сплативши збір, імпортер зробить такий запис:

Д-т рах. 76, субрах. Розрахунки з митним органом щодо митних зборів,

К-т рах. 51, 52, субрах. Поточний валютний рахунок та ін.

Визнання витрат у зв’язку зі сплатою збору зумовить запис:

Д-т рах. 41, 10, 07 та ін. 44 (для торгових організацій, що включають витрати по заготівлі та доставці імпортних товарів до складу витрат на продаж)

К-т рах. 76, субрах. Розрахунки з митним органом щодо митних зборів

збір за митне оформлення ввезених товарів включений у склад витрат за звичайним видам діяльності.

Залишити відповідь