Облік розрахунків по митних платежах ПДВ і акцизів при імпорті товарів Облік операцій з імпорту товару

Облік розрахунків по митних платежах, ПДВ і акцизів при імпорті товарів

Облік розрахунків по митних платежах, ПДВ і акцизів при імпорті товарів

При митному оформленні імпортованого майна стягуються наступні митні платежі:

1) ввізне мито;

2) митні збори за митне оформлення;

Розглянемо, як враховуються мита в бухгалтерському обліку організації.

Насамперед, відзначимо, що такі види митних платежів, як ПДВ і акциз, сплачені при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації, є податковими платежами.

У бухгалтерському обліку згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій і Інструкції по його застосуванню, затверджених Наказом Мінфіну Росії від 31.10.2001 № 94н, для узагальнення інформації про розрахунках з бюджетом призначений рахунок 68 Розрахунки з податків і зборів. Для обліку ПДВ і акцизів до рахунку 68 слід відкрити відповідні субрахунки. За кредитом цього рахунка відображаються суми, належні до сплати до бюджету, по дебету – суми, фактично перераховані до бюджету, а також суми ПДВ, списані з рахунку 19 Податок на додану вартість по придбаним цінностям.

Митні збори і митні збори не включені до складу податкових платежів, так як не пойменовані в ст. 13 НК РФ. Їх сплата регулюється Митним кодексом РФ. У цьому зв’язку відображати суми мит та митних зборів на рахунку 68 Розрахунки з податків і зборів недоцільно.

Згідно з Планом рахунків розрахунки за даними платежів можна обліковувати на рахунку 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, який призначений для узагальнення інформації про розрахунки за операціями з дебіторами і кредиторами, не згаданими в поясненнях до рахунків 60 – 75. Для обліку сум мита та митних зборів до рахунку 76 також необхідно відкрити субрахунки другого і більш високих порядків.

В основі бази розрахунку митних платежів лежить митна вартість товару.

Митну вартість імпортних товарів утворюють їх контрактна вартість і витрати з їх придбання (п. 1 ст. 19 Закону РФ від 21.05.93 р. № 5003-1 Про митний тариф:

· витрати на доставку товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію РФ (транспортні витрати, витрати з навантаження, розвантаження, перевантаження і перевалку товарів; страхові суми);

· брокерські комісійні винагороду, за винятком комісійних за закупівлю товарів;

· вартість контейнерів і (або) іншої багатооборотної тари, якщо відповідно до Товарної номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД) вони розглядаються як єдине ціле з оцінюваними товарами;

· вартість упаковки, включаючи вартість пакувальних матеріалів і робіт з упакування та ін.

Сума мита, що підлягає сплаті в бюджет, визначається як добуток митної вартості на відповідну ставку.

Існують наступні види ставок:

· адвалорні (нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів);

· специфічні (нараховуються у встановленому розмірі за одиницю оподатковуваних товарів);

· комбіновані (є поєднанням адвалорних та специфічних, тобто сума мита розраховується за двома видами ставок для сплати вибирається найбільша).

Сплата в бюджет мита супроводжується записом на підставі виписки банку:

Дт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит

Кт 51 Розрахункові рахунки.

При авансовій формі розрахунків на підставі виписки банку виробляються такі записи:

Дт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з митним органом за виданим авансом

Кт 51 Розрахункові рахунки.

Після отримання розпорядження від митного органу про зарахування авансових платежів бухгалтерією робиться запис:

Дт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит

Кт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з митним органом за виданими авансами.

Облік митних платежів при придбанні МПЗ

Розглянемо облік митних платежів при придбанні матеріально-виробничих запасів (далі – МПЗ).

Матеріально-виробничі запаси приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною вартістю. При цьому відповідно до п. 6 ПБУ 5/01 при придбанні МПЗ за плату їх фактичною вартістю визнається сума фактичних витрат організації на придбання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.

До фактичних витрат відносяться, зокрема, митні збори, а також інші платежі, безпосередньо пов’язані з придбанням МПЗ.

Таким чином, митні збори і збори, сплачені організацією при імпорті МПЗ, будуть включені в бухгалтерському обліку первісної вартості придбаних активів.

У бухгалтерському обліку організації суми митних зборів і податків при придбанні імпортних МПЗ відображаються наступним чином:

Дт 10 Матеріали

Кт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит – включена у вартість придбаної сировини, матеріалів сума сплаченого мита, зборів;

Кт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит – включена у вартість придбаних товарів сума сплаченого мита, зборів;

Дт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит

Кт 51 Розрахункові рахунки перераховано суми митних зборів, зборів.

В цілях податкового обліку витрати організації на придбання сировини, використовуваного у виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг) і (або) утворює їх основу або є необхідним компонентом при виробництві товарів (виконанні робіт, наданні послуг), на підставі пп.1 п. 1 ст. 254 НК РФ включаються до складу матеріальних витрат.

Вартість МПЗ, що включаються в матеріальні витрати, відповідно до п. 2 ст. 254 НК РФ визначається виходячи з цін їх придбання (без обліку ПДВ і акцизів, за винятком випадків, передбачених НК РФ), включаючи, зокрема, ввізні мита і збори, пов’язані з придбанням МПЗ.

Таким чином, при придбанні сировини і матеріалів у іноземного постачальника не буде виникати різниці в формуванні первісної вартості в цілях бухгалтерського та податкового обліку, оскільки суми митних зборів і зборів в бухгалтерському і податковому обліку будуть враховуватися в первісної вартості придбаних сировини і матеріалів.

При використанні організацією методу нарахування в податковому обліку за датою здійснення матеріальних витрат визнається дата передачі у виробництво сировини, матеріалів – у частині сировини і матеріалів, що припадають на вироблені товари (роботи, послуги).

Якщо організація набуває імпортні товари, їй слід керуватися ст. 320 НК РФ, що встановлює порядок визначення витрат за торговельними операціями. Зокрема, в даній статті сказано, що протягом поточного місяця витрати обігу формуються у відповідності з гол. 25 НК РФ.

У суму витрат обігу включаються також витрати платника податку – покупця товарів, на доставку цих товарів, складські витрати та інші витрати поточного місяця, пов’язані з придбанням, якщо вони не враховані у вартості придбання товарів, та реалізацією цих товарів.

До витрат обігу не відноситься вартість придбання товарів за ціною, встановленої умовами договору. При цьому платник податку має право сформувати вартість придбання товарів з урахуванням витрат, пов’язаних з придбанням цих товарів.

Зазначена вартість товарів враховується при їх реалізації згідно з пп.3 п. 1 ст. 268 НК РФ.

Вартість придбання товарів, відвантажених, але не реалізованих на кінець місяця, не включається до складу витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією, до моменту їх реалізації.

Порядок формування вартості придбання товарів визначається платником податків в обліковій політиці для цілей оподаткування і застосовується протягом не менше двох податкових періодів.

Таким чином, організація може вибрати один з двох можливих способів обліку митних зборів та зборів і закріпити прийняте рішення в наказі по обліковій політиці:

1) враховувати суми мит та митних зборів до вартості придбаних товарів, при цьому дані витрати будуть визнаватися прямими і враховуватися у складі витрат на виробництво і реалізацію по мірі реалізації товарів;

2) враховувати суми мит та митних зборів у складі інших витрат (на підставі пп.1 п. 1 ст. 264 НК РФ), при цьому дані витрати є непрямими і, відповідно, на підставі ст. 320 НК РФ будуть зменшувати доходи від реалізації поточного звітного періоду.

При використанні першого з поданих варіантів між даними бухгалтерського і податкового обліку організації різниці не виникає.

Якщо ж буде використовуватися другий з варіантів, то в бухгалтерському обліку організації первісна вартість придбаних товарів буде перевищувати вартість цих товарів у цілях оподаткування прибутку, що призведе до утворення оподатковуваних тимчасових різниць, а значить, відкладених податкових зобов’язань. Відповідно до ПБО 18/02 відстрочені податкові зобов’язання повинні відображатися в бухгалтерському обліку організації за кредитом рахунка 77 Відстрочені податкові зобов’язання і дебету рахунку 68 Розрахунки з податків і зборів. Виникла в даному випадку оподатковуваний тимчасова різниця і відповідне їй зобов’язання будуть погашатися по мірі продажу імпортних товарів.

Таким чином, щоб уникнути виникнення різниць при придбанні імпортних товарів, можна рекомендувати організаціям включати суми митних зборів і податків у первісну вартість придбаних товарів та відобразити такий порядок в наказі по обліковій політиці.

Облік митних платежів при придбанні об’єктів основних засобів

Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, причому як нових основних засобів, так і колишніх в експлуатації, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком ПДВ і інших відшкодовуваних податків.

Відповідно до п. 8 ПБУ 6/01 фактичними витратами на придбання основних засобів є, зокрема, суми мита і митних зборів, невозмещаемие податки, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням основних засобів. Тобто, якщо організація набуває об’єкт основних засобів в іноземного постачальника, суми мита і митного збору будуть включатися до первісної вартості об’єкта основних засобів. У відповідності з Планом рахунків дані витрати будуть відображатися:

Дт 08 Вкладення у необоротні активи

Кт 76 Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами, субрахунок Розрахунки з ввізних мит – включені в первісну вартість об’єкта основних засобів митні збори і мита.

Якщо придбане імпортне основний засіб є підакцизним товаром, то сума сплаченого акцизу також буде включатися до первісної вартості основного засобу, оскільки в даному випадку акциз буде невозмещаемым податком. В обліку це відіб’ється наступною кореспонденцією:

Дт 08 Вкладення у необоротні активи

Кт 68 Розрахунки з податків і зборів, субрахунок Акцизинараховано акцизний збір при придбанні імпортного об’єкта основних засобів.

Під основними засобами в цілях оподаткування прибутку на підставі п. 1 ст. 257 НК РФ розуміється частина майна, використовуваного в якості засобів праці для виробництва та реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) або для управління організацією. #63;Первісна вартість основного засобу визначається як сума витрат на його придбання, спорудження, виготовлення, доставку та доведення до стану, в якому воно придатне для використання, за винятком сум податків, що підлягають вирахуванню або враховуються в складі витрат відповідно до НК РФ.

Оскільки сплата мит і митних зборів є одним з умов придбання основного кошти, зазначені суми повинні бути враховані в первісній вартості основного засобу. #63;Суми податків, мит і зборів, нараховані у встановленому законом порядку, за винятком перелічених у ст. 270 НК РФ, відповідно до пп.1 п. 1 ст. 264 НК РФ ставляться до інших витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією.

Проаналізувавши ст. 270 НК РФ, що визначає склад витрат, що не враховуються в цілях оподаткування прибутку, ми побачимо, що в ній не міститься прямої згадки акцизу, мита і митних зборів. Разом з тим у п. 5 цієї статті сказано, що при визначенні податкової бази не враховуються витрати з придбання майна, що амортизується.

Згідно ст. 199 НК РФ суми акцизу, сплачені при ввезенні підакцизних товарів на митну територію РФ, враховуються у вартості підакцизних товарів.

Таким чином, в цілях податкового обліку мита і збори, а також акцизи у разі придбання підакцизних основних засобів включаються у первісну вартість придбаних основних засобів.

Згідно з постановою Уряду РФ від 28 грудня 2004 року № 863 ставки митних зборів визначаються диференційовано в залежності від митної вартості імпортованих товарів і становлять від 500 до 100 000 грн

Податок на додану вартість по імпортних операціях

Якщо організація набуває товари за кордоном Російської Федерації, то при здійсненні ввезення таких товарів на митниці сплачується ПДВ.

Однією з особливостей податку на додану вартість є те, що даний податок стягується і в якості звичайного податку, і в якості митного платежу. У зв’язку з цим всі платники ПДВ поділяються фактично на дві групи:

1) платники податку;

2) платники ПДВ на митниці.

Платниками ПДВ на митниці є особи, визнані платниками податків у зв’язку з переміщенням товарів через митний кордон РФ, зумовлені відповідно до Митним кодексом РФ. Тобто при віднесення господарюючих суб’єктів до даної категорії необхідно керуватися нормами митного права.

ПДВ, що стягується при ввезенні товарів на митну територію РФ, згідно ст. 318 ТК РФ, є одним із видів митних платежів.

Оскільки платники ПДВ на митниці визначаються за нормами митного права, ст. 144 і 145 НК РФ відносно платників ПДВ на митниці не застосовуються. Норми, викладені в цих статтях, застосовуються тільки до певної категорії платників ПДВ – до організаціям та індивідуальним підприємцям.

Норми гол. 21 НК РФ щодо зовнішньоторговельних операцій містять кілька моментів, на які необхідно звернути увагу.

По-перше, при здійсненні зовнішньоторговельних операцій порядок і строки сплати ПДВ дещо відрізняються від звичайного порядку. Так як при ввезенні товарів з-за кордону даний податок виступає в якості митного платежу, платник ПДВ повинен керуватися нормами митного права і діяти згідно з Інструкцією про порядок застосування митними органами Російської Федерації податку на додану вартість щодо товарів, що ввозяться на територію Російської Федерації, затвердженої Наказом ГТК Росії від 07.02.2001 №131 (далі – Інструкція № 131).

Згідно п. 24 цієї Інструкції при ввезенні товарів на територію Росії ПДВ сплачується до (або одночасно) з прийняттям митної декларації.

Якщо митна декларація не була подана в строк, встановлений Митним кодексом РФ, то терміни сплати ПДВ обчислюються з дня закінчення встановленого строку подання митної декларації.

Пунктом 1 ст. 129 ТК РФ встановлено, що митна декларація на товари, що ввозяться на митну територію Росії, подається не пізніше 15 днів з дня пред’явлення товарів митним органам у місці їх прибуття на митну територію РФ або з дня завершення внутрішнього митного транзиту, якщо декларування товарів здійснюється не в місці їх прибуття.

У необхідних випадках за вмотивованим письмовим зверненням декларанта митні органи можуть продовжити строк подання митної декларації. Якщо закінчення строку подання митної декларації припадає на неробочий день митного органу, днем закінчення цього строку вважається наступний за ним робочий день митного органу.

Крім того, якщо платник ПДВ на митниці не заплатив ПДВ протягом 15 днів з моменту надходження товару на митниці, митні органи вправі нарахувати пені у відповідності зі ст. 349 ТК РФ.

За загальним правилом пені нараховуються за кожний календарний день прострочення сплати ПДВ на митниці, починаючи з дня, наступного за днем закінчення строку сплати, по день виконання обов’язку по сплаті або по день прийняття рішення про надання відстрочки чи розстрочки сплати включно.

Пені нараховуються у відсотках, відповідних 1/300 ставки рефінансування ЦБ РФ, від суми несплаченого податку. При цьому застосовується ставка рефінансування, що діє у період прострочення.

ТОВ Прима здійснює імпортні поставки технологічного обладнання з Японії. Товар надійшов на митну територію Росії 17 січня. Організації не вдалося вчасно подати митну декларацію та сплатити ПДВ. У відповідності з Митним кодексом строк подання декларації закінчився 31 січня. Отже, починаючи з 1 лютого до того моменту, коли ТОВ Прима заплатить ПДВ, митниця нараховує пені за прострочення платежу.

По-друге, при визначенні суми податку необхідно керуватися ст. 160 НК РФ і положеннями Інструкції № 131. Пунктом 1 ст. 160 НК РФ визначено, що при ввезенні товарів (за винятком товарів, зазначених у п. п. 3 і 5 ст. 160 НК РФ, і з урахуванням ст. 150 – 152 НК РФ) на митну територію Росії податкова база визначається як сума:

#63; митної вартості цих товарів;

#63; підлягає сплаті мита;

#63; що підлягають сплаті акцизів (по підакцизних товарах).

При ввезенні на митну територію Росії продуктів переробки товарів, раніше вивезених з неї для переробки поза митної території Росії відповідно до митного режиму переробки поза митної території, податкова база визначається як вартість такої переробки (п. 2 ст. 160 НК РФ).

Відповідно до п. 3 ст. 160 НК РФ податкова база визначається окремо по кожній групі товарів одного найменування, виду і марки, ввезеної на митну територію Росії. У тому випадку, якщо в складі однієї партії товарів, що ввозяться на митну територію Росії товарів присутні підакцизні, так і непідакцизні товари, податкова база визначається окремо щодо кожної групи зазначених товарів.

Якщо в складі партії ввезених на митну територію Росії товарів присутні продукти переробки товарів, раніше вивезених з митної території Росії для переробки поза митної території Росії, податкова база визначається в аналогічному порядку.

Таким чином, виходячи з положень податкового та митного законодавства при розрахунку ПДВ, який потрібно сплатити на митниці, у відношенні товарів, оподатковуваних митними митами та акцизами, можна використовувати наступну формулу:

де ЗПДВ #63; сума податку на додану вартість;

ЗТ #63; митна вартість ввезеного товару;

ПЗ #63; сума ввізного мита;

АЗ #63; сума акцизу;

Н #63; ставка ПДВ у відсотках.

Податкові ставки з ввезених товарів встановлюються в такому ж порядку, що і в гол. 21 НК РФ.

Ставка ПДВ у розмірі 10% застосовується у відношенні:

#63; продовольчих товарів за переліком, встановленим частиною другою НК РФ;

#63; щодо товарів для дітей за переліком, встановленим частиною другою НК РФ;

#63; періодичних друкованих видань, за винятком періодичних друкованих видань рекламного або еротичного характеру;

#63; книжкової продукції, пов’язаної з освітою, наукою та культурою, за винятком книжкової продукції рекламного та еротичного характеру;

#63; наступних медичних товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва лікарських засобів, включаючи лікарські субстанції, у тому числі внутриаптечного виготовлення і виробів медичного призначення.

Коди зазначених товарів відповідно до ТН ЗЕД визначаються Урядом РФ.

Переліки товарів, щодо яких застосовується ставка ПДВ у розмірі 10 %, з зазначенням кодів товарів згідно з ТН ЗЕД Росії доводяться до митних органів РФ окремими нормативними документами ГТК Росії.

Щодо інших товарів застосовується ставка ПДВ у розмірі 18 %.

ТОВ Прима по контракту з американською фірмою ввозить на територію Росії партію натурального вина (2 000 пляшок по 0,75 літра). Сума контракту становить 20 000 дол. США.

17 січня товар перетнув кордон росії (у відповідності з умовами контракту право власності на товар переходить в день перетину кордону).

18 січня ТОВ подало митну декларацію і одночасно з подачею декларації сплатило на митниці митні збори, мито, ПДВ і суму акцизу.

20 січня перерахувало ТОВ оплату німецькій стороні.

Суму зборів, що стягуються за митне оформлення, розглядати не будемо, так як вона не впливає на розрахунок суми ПДВ.

Припустимо, що ставка мита на вино становить 20% від вартості контракту, ставка акцизу – 2,20 грн за 1 літр, курс ЦБ РФ (умовно) склав:

17 січня – 29,80 грн за 1 дол.;

18 січня – 29,78 грн за 1 дол.;

20 січня – 29,75 грн за 1 дол.

Тоді сума мита, яку заплатить ТОВ Торгівля на митниці, складе:

20 000 дол. x 20% x 29,78 грн = 119 120 грн

2 000 грн x 0,75 л x 2,20 грн = 3 300 грн

Ставка ПДВ по даному товару становить 18%, причому даний товар не звільняється від митних зборів і акцизів.

Отже, щоб розрахувати суму ПДВ, що підлягає сплаті на митниці, скористаємося формулою 1:

( (20 000 дол. x 29,78 грн) + 119 120 грн + 3 300 грн) x 18% = 129 243,60 грн

У бухгалтерському обліку при обчисленні ПДВ до сплати:

Дт 15 (41) Кт 60 – 596 000 грн #63; відображено надходження товару від постачальника (20 000 дол. x 29,80 грн);

Дт 19 Кт 68 – 129 243,60 грн #63; нараховано ПДВ, що підлягає сплаті на митниці;

Дт 68 Кт 51 – 129 243,60 грн #63; сплачено ПДВ на митниці;

Дт 60 Кт 52 – 595 000 грн #63; перерахована вартість товарів постачальнику (20 000 дол. x 29,75 грн);

Дт 60 Кт 91-1 – 1 000 грн #63; відображена позитивна курсова різниця (20 000 дол. x (29,80 грн #63; 29,75 грн)).

Формуючи первісну вартість товару, бухгалтер ТОВ Прима врахує у складі вартості товару суму сплаченого на митниці акцизу, мито і вартість митних зборів. Такі вимоги ПБО 5/01

Третє, на що слід звернути увагу: ПДВ, сплачений російським платником податку, можна прийняти до відрахування. Це право платника податків закріплено у ст. 171 НК РФ. Відповідно до п. 2 даної статті відрахуванням підлягають суми податку, пред’явлені платникові податків при придбанні товарів (робіт, послуг), а також майнових прав на території Росії або сплачені платником податків при ввезенні товарів на митну територію Росії в митних режимах випуску для внутрішнього споживання, тимчасового ввезення та переробки поза митної території або при ввезенні товарів, що переміщуються через митний кордон РФ без митного контролю та митного оформлення щодо:

#63; товарів (робіт, послуг), а також майнових прав, придбаних для здійснення операцій, визнаних об’єктами оподаткування відповідно до гол. 21 НК РФ, за винятком товарів, передбачених п. 2 ст. 170 НК РФ;

#63; товарів (робіт, послуг), придбаних для перепродажу.

Таким чином, якщо виконуються вимоги податкового законодавства щодо подальших операцій, пов’язаних з товарами, ввезеними на територію Росії, то вхідний ПДВ, сплачений на митниці, можна відшкодувати з бюджету. В даному випадку документами, що підтверджують право платника податків на відрахування ПДВ, будуть зовнішньоекономічний договір (контракт), інвойс (рахунок) іноземного контрагента і митна декларація, де записана сума ПДВ, сплачена імпортером на митниці.

Слід мати на увазі, що при здійсненні зовнішньоторговельних операцій, сплативши на митниці суму ПДВ, платник податків повинен зробити запис у книзі покупок. Підставою для реєстрації в книзі покупок рахунків-фактур є митна декларація на товари, що ввозяться, та платіжні документи, що підтверджують фактичну сплату ПДВ митному органу.

Ця вимога закріплена у п. 10 Постанови Уряду РФ від 02.12.2000 № 914 Про затвердження Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках з податку на додану вартість (далі – Постанова № 914). Однак Постановою Уряду РФ від 11.05.2006 № 283 Постанова № 914 внесені зміни. Дані зміни стосуються визначення кола осіб, що мають повноваження завіряти копію митної декларації.

Згідно внесеним змінам митна декларація або її копія повинна бути завірена керівником і головним бухгалтером організації (індивідуальним підприємцем).

Таким чином, ПДВ можна прийняти до відрахування в тому податковому періоді, в якому товари, придбані по зовнішньоторговельній угоді, були прийняті до обліку покупцем.

Наступний момент, на який слід звернути увагу: податкове законодавство передбачає випадки, коли ПДВ, сплачений на митниці, не підлягає вирахуванню, а включається у вартість матеріальних ресурсів. На це вказує п. 2 ст. 170 НК РФ, згідно з яким суми податку, пред’явлені покупцю при придбанні товарів або фактично сплачені при ввезенні товарів на територію Росії, враховуються у вартості таких товарів у випадках:

#63; придбання (ввезення) товарів, використовуваних для операцій з виробництва і (або) реалізації (а також передачі, виконання, надання для власних потреб) товарів, що не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування);

#63; придбання (ввезення) товарів, використовуваних для операцій з виробництва і (або) реалізації товарів, місцем реалізації яких не визнається територія Росії;

#63; придбання (ввезення) товарів особами, які не є платниками податку на додану вартість або звільненими від виконання обов’язків платника податків щодо обчислення та сплати податку;

#63; придбання (ввезення) товарів для виробництва і (або) реалізації (передачі) товарів, операції з реалізації (передачі) яких не визнаються реалізацією товарів відповідно до п. 2 ст. 146 НК РФ, якщо інше не встановлено гол. 21 НК РФ.

Таким чином, якщо при операціях з імпорту хоча б одне з зазначених положень має місце, то у цьому випадку ПДВ, сплачений на митниці, буде врахований у вартості імпортних товарів.

Облік і обчислення акцизів за імпортними операціями

Облік розрахунків з бюджетом по акцизах формується на рахунку 68 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті.

При ввезенні підакцизних товарів на митну територію РФ податкова база визначається:

#63; по підакцизних товарах, щодо яких встановлено тверді (специфічні) податкові ставки як обсяг ввезених підакцизних товарів в натуральному вираженні;

#63; по підакцизних товарах, щодо яких встановлено адвалорні (у відсотках) податкові ставки, як сума їх мита.

Акцизи, що сплачуються на митниці, повинні включатися в фактичну собівартість імпортних товарів, які відображаються записом:

Дт 68 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті

Кт 51 Розрахунковий рахунок.

При включенні акцизів у фактичну собівартість товарів:

Дт 10, 15, 41 і ін Кт 68 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті.

Якщо організація за імпортним контрактом набуває об’єкт основних засобів, який є підакцизним товаром, то сума сплаченого акцизу також буде включатися до первісної вартості основного засобу, оскільки в даному випадку акциз буде невозмещаемым податком. В обліку це буде відображено таким чином:

Дт 08 Вкладення у необоротні активи

Кт 68 Розрахунки з податків і зборів, субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті #63; нараховано акцизний збір при придбанні імпортного об’єкта основних засобів.

У випадках, коли підакцизні товари закуплені на зовнішньому ринку з метою виробництва підакцизної продукції, суми акцизів, сплачені на митниці, відшкодовуються з бюджету.

Імпортер отримує право на податкове вирахування при умові списання матеріальних цінностей у виробництво і реалізації виробленої підакцизної продукції покупцям.

При цьому робиться наступна запис:

Дт 19 ПДВ по придбаним цінностям субрахунок Акцизи по оплачених матеріальних цінностей

Кт 68 Розрахунки з бюджетом за податками і зборами субрахунок Розрахунки з бюджетом по акцизах при імпорті #63; нараховано акцизний збір при придбанні об’єкта основних засобів у разі його використання при виробництві підакцизної продукції.

Порядок визнання і списання таких сум аналогічний обліку ПДВ.

Залишити відповідь