Митний тариф

Митний тариф

Митний тариф

Митний тариф — звід ставок мита по різним товарам.

Мито —обов’язковий платіж в республіканський бюджет, стягнутий митними органами Республіки.

Об’єктом обкладення митом визнаються товари:

—ввозяться на митну територію Республіки Білорусь;

—що вивозяться з митної території Республіки Білорусь.

Митна ставка – величина мита.

Види ставок мита:

· Адвалорні – нараховуються у відсотках до митної вартості оподатковуваних товарів

· Специфічні – нараховуються в грошовому вираженні за одиницю оподатковуваних товарів

· Комибинированные – об’єднують адвалерні і специфічні мита.

Тарифна ескалація – зростання ставок митних мит із збільшенням ступеня обробки товару (ум. приклад, шкіряна сировина 5%, шкіра оброблена 10%, виріб зі шкіри 15%).

Види митних мит (тарифів):

1.За кількістю ставок для одного товару:

—прості (одноколонные, тобто мають єдину ставку для одного товару чи товарної групи);

—складні (митні тарифи зазвичай мають не одну, а кілька колонок з різними ставками мит на один і той же товар, але надходить з різних країн. Більш низькі ціни для товарів з країн з домовленістю про зниження там. тарифів, з країн і підвищені—для товарів, які надходили з промислово розвинутих країн).

—імпортні (ввізні, більшість);

—експортні (вивізні, встановлюються рідше).

3.За часом дії:

—Тимчасові (вводяться на період введення);

—Сезонні (в певну пору року), строк дії не може перевищувати шести місяців в році (напр. на ввезення з/х продукції восени);

4.За методом обчислення:

—Адвалорні( в % від митної вартості, напр. 15%)

—Специфічні (або тверді, коли тариф встановлюється у вартісному вираженні за одиницю ваги, обсягу або кількості товару, напр. 0,1 євро/кг)

—комбіновані (напр. 20%, але не менше 0,7 євро/шт. 15% + 0,7 євро/пару);

—Автономні – застосовуються до речей з країн, що не користуються в країні режимом найбільшого сприяння в торгівлі.(вони захищають національну економіку від несприятливого впливу зовнішніх економічних факторів. За розміром-максимальні).

—Конвенційні – застосовуються до речей, що походять з країн, які користуються в даній державі режимом найбільшого сприяння в торгівлі. За розміром – мінімальні.

Особливі види митних мит(можуть бути як конвенціональними, так і автономними):

* спеціальні мита (носять автономний характер, підвищений розмір ставок, можуть бути заходом у відповідь на дискримінаційні дії з боку інших країн) – захисна міра, якщо товари ввозяться на митну територію Республіки Білорусь в кількостях і на умовах, що завдають або загрожують завдати шкоди вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкуруючих товарів;

* антидемпінгові мита – застосовуються у випадках ввезення на митну територію Республіки Білорусь товарів за ціною більш низькою, ніж їх нормальна вартість у країні експорту на момент цього ввезення, якщо таке ввезення завдає або загрожує завдати матеріальної шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів в Республіці Білорусь;

* компенсаційні мита – застосовуються у випадках ввезення на митну територію Республіки Білорусь товарів, при виробництві або вивезенні яких прямо або побічно використовувалися субсидії, якщо таке ввезення завдає або загрожує завдати матеріальної шкоди вітчизняним виробникам подібних товарів або перешкоджає організації або розширенню виробництва подібних товарів в Республіці Білорусь;

* преференційні – носять знижений розмір ставок. Застосовуються до речей, що походять з держав, що утворюють СЕЗ, митний союз, економічний союз, що уклали договори про взаємне зниження розмірів мита на певні товари.

Сума митних зборів визначається як добуток податкової бази та відповідної ставки.

Сума митних зборів по товарах, щодо яких встановлено адвалорні ставки. визначається за формулою:

С – сума мита;

Н – податкова база (митна вартість);

П – адвалорна ставка мита.

Сума митних зборів по товарах, щодо яких встановлено специфічні ставки, визначається за формулою:

С – сума мита;

К – податкова база (кількість (обсяг, маса) товарів та інші показники в натуральному вираженні);

П – специфічна ставка мита.

При застосуванні комбінованої ставки мита «Ставка у відсотках від митної вартості, але не менше ставки в євро за одиницю виміру товарів » сума мита дорівнює найбільшій із сум, обчислених за адвалорною та специфічною ставками мита.

При застосуванні комбінованої ставки мита «Ставка у відсотках від митної вартості плюс ставка в євро за одиницю виміру товарів» сума мита дорівнює сумі, обчисленої за адвалорною та специфічною ставками мита.

Залишити відповідь