Митний калькулятор 2016

Митний калькулятор 2016

Калькулятори за податками

Калькулятор Пені по податках і страхових внесках

Розрахувати пені по податках і страхових внесках потрібно, якщо ви подаєте уточнену декларацію (розрахунок) з сумою до доплаті або хочете перевірити розрахунок пені ИФНС, ПФР або ФСС. Пеня нараховується за 1/300 ставки рефінансування з дня, наступного за останнім днем сплати податку (внеску), встановленого законом, і по день фактичної сплати (внесків) чи день, що передує сплаті (для податків) (Лист Мінфіну від 05.07.2016 № 03-02-07/39318 ).

Аби уникнути штрафу за несплату податку (внеску), не забудьте перед подачею уточненки заплатити і пеню, і недоїмку.

Калькулятор Штрафу за неподання податкової декларації (розрахунку за внесками)

Калькулятор допоможе вам:

перевірити розрахунок штрафу за неподання або несвоєчасне подання декларації за податками (розрахунків РСВ-1 і 4 ФСС), який зробила ИФНС (ПФР, ФСС)

якщо запізнення ще не виявлено – обчислити цей штраф, щоб ви знали, до чого готуватися

Штраф обчислюється за кожний повний або неповний місяць, який минув з дня, встановленого для здачі декларації (розрахунку), до дня фактичної здачі, і не може бути меншою за 1 000 грн (п. 1 ст. 119, п. 1.2 ст. 126 НК РФ, п. 1 ст. 46 Закону N 212-ФЗ)

Калькулятор ПДФО з матеріальної вигоди за позикою (c 2016 р.)

Даний калькулятор використовується для розрахунку матеріальної вигоди за позиками, отриманими як до 2016 р. так і після, за яким дата повернення позики припадає на період після 1 січня 2016 року. Дата отримання доходу у вигляді матвыгоды з 1 січня 2016 р. – останнє число кожного місяця протягом терміну, на який видано позику.

Розрахувати матеріальну вигоду і ПДФО з неї буде потрібно, якщо співробітнику або іншій фізособі організація видала безвідсоткову позику, або позику з процентною ставкою нижче 2/3 ставки рефінансування.

Матеріальна вигода не виникає, якщо в договорі зазначено, що позика надана на покупку або будівництво конкретного житла, і позичальник приніс з ИФНС повідомлення про підтвердження права на майновий вирахування на придбання цього житла.

Калькулятор ПДФО з матеріальної вигоди за позикою (до 2016 р.)

Цей Калькулятор використовується для розрахунку доходу у вигляді матеріальної вигоди за правилами, що діяли до 2016 року. При розрахунку оподатковуваного доходу, починаючи з 1 січня 2016 року, цей Калькулятор використовуватися не може.

Розрахувати матеріальну вигоду і ПДФО з неї буде потрібно, якщо співробітнику або іншій фізособі фірма видала безвідсоткову позику, або позику з процентною ставкою нижче 2/3 ставки рефінансування.

Матеріальна вигода не виникає, якщо в договорі зазначено, що позика надана на покупку або будівництво конкретного житла, і позичальник приніс з ИФНС повідомлення про підтвердження права на майновий вирахування на придбання цього житла.

Калькулятор ВІДСОТКІВ ЗА НЕСВОЄЧАСНЕ ПОВЕРНЕННЯ ПОДАТКІВ І ВНЕСКІВ

За порушення строку повернення надміру сплаченого податку (страхового внеску) ИФНС (ПФР, ФСС) повинні заплатити вам відсотки. За допомогою калькулятора ви можете перевірити, скільки відсотків повинен вам контролюючий орган за затримку повернення переплати за вашою заявою.

Калькулятор ВІДСОТКІВ ЗА СТ. 395 ГК РФ

Калькулятор відсотків за ст. 395 ГК РФ призначений для розрахунку процентів за користування чужими грошовими коштами. Відсотки за ст. 395 ГК РФ нараховуються на суму боргу у випадках неправомірного утримання грошей, ухилення від їх повернення, іншої прострочення в їхній сплаті. З 1 серпня 2016 р. розрахунок відсотків за ст. 395 ГК РФ проводиться виходячи з ключової ставки Банку Росії, що діяла у відповідні періоди, за день сплати грошей кредитору.

Якщо заподіяні кредиторові збитки перевищують суму відсотків за ст. 395 ГК РФ, кредитор може вимагати від боржника відшкодування збитків у частині, що перевищує суму відсотків.

Якщо угодою сторін передбачена неустойка за невиконання або неналежне виконання грошового зобов’язання, відсотки за ст. 395 ГК РФ не стягуються, якщо інше не передбачено законом або договором.

Калькулятор ЗАКОННИХ ВІДСОТКІВ

Калькулятор допоможе вам зробити розрахунок відсотків по п. 1 ст. 317.1 ГК РФ в ред. дійств. до 1 серпня 2016 р. за період з 1 червня 2015 р. по 31 липня 2016г. (включно). Відсотки за ст. 317.1 ГК РФ нараховуються за кожен день користування коштами виходячи із ставки рефінансування ЦБ. Законні відсотки не нараховуються, тільки якщо:

– договір укладено до 1 червня 2015 р. (Постанова Пленуму ВС від 24.03.2016 № 7);

– у договорі прямо прописано відмову від застосування норм п. 1 ст. 317.1 ЦК РФ;

– у договорі узгоджений інший порядок нарахування відсотків за користування грошовими коштами;

– по конкретній угоді повинні нараховуватися інші відсотки в силу закону, наприклад, за договором позики або кредиту.

З 1 серпня 2016 р. законні відсотки за замовчуванням нараховувати не потрібно. Але якщо вашим договором передбачені відсотки за користування грошима, але не встановлено їх розмір, то відсотки нараховуються з ключовою ставкою ЦБ. Тоді для розрахунку використовуйте Калькулятор.

Калькулятори по зарплаті

Калькулятор ВІДПУСКНИХ У 2017 РОЦІ

Калькулятор відпускних в 2017 році – це калькулятор-онлайн, скориставшись яким ви без проблем зможете розрахувати суму відпускних в будь-якій ситуації, коли відпустка працівникові встановлений у календарних днях.

Калькулятор відпускних проводить розрахунок за правилами ст. 139 ТК РФ і Положення про особливості порядку обчислення середньої заробітної плати, затв. Постановою Уряду РФ від 24.12.2007 № 922.

Якщо протягом розрахункового періоду працівникові був збільшений оклад або ж виплачувалася премія, наш калькулятор допоможе розрахувати відпускні онлайн, враховуючи ці нюанси.

Калькулятор КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ ПРИ ЗВІЛЬНЕННІ

Калькулятор допоможе розрахувати кількість календарних днів відпустки, за які працівнику при звільненні потрібно виплатити компенсацію, а також суму компенсації.

Калькулятор РОЗРАХУНКУ ЛІКАРНЯНОГО ЛИСТА

За допомогою калькулятора лікарняних листів в 2016 році ви зможете вірно визначити суму лікарняного або декретної допомоги, яку необхідно виплатити працівникові, яка подала листок непрацездатності.

Калькулятор лікарняного розраховує суму допомоги в залежності від підстави, за якою видано лікарняний листок: захворювання самого працівника, вагітність і пологи, догляд за хворим членом сім’ї або дитиною і т. д.

Калькулятор ДОПОМОГИ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО 1,5 РОКІВ

Калькулятор розрахунку допомоги по догляду за дитиною до 1,5 років допоможе правильно визначити щомісячну суму виплати, належну працівниці, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною.

Допомога по догляду за дитиною виплачується за період з початку відпустки і по день виповнення дитині півтора років (ч. 1 ст. 11.1 Федерального закону від 29.12.2006 № 255-ФЗ, ч. 1 ст. 14 Федерального закону від 19.05.1995 № 81-ФЗ).

Калькулятор ПІДРАХУНКУ СТРАХОВОГО СТАЖУ

Порахувати стаж роботи для лікарняного листа допоможе онлайн калькулятор. Допомога по тимчасовій непрацездатності, а також допомога по вагітності та пологах розраховується з урахуванням стажу працівника, наявного до дня хвороби працівника (до дня відходу у відпустку по вагітності та пологах).

За допомогою Калькулятора стажу онлайн ви можете розрахувати, який загальний страховий стаж працівника для лікарняного листа.

В якості самої останньої дати вкажіть день, що передує дню настання хвороби (дня відходу в декретну відпустку).

ПДФО для податкових агентів

Помічник підкаже, як вашої організації (підприємцю) обчислити і сплатити до бюджету ПДФО з доходу, що виплачується фізичній особі, в залежності від його статусу та виду доходу

Калькулятор КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАТРИМКУ ЗАРПЛАТИ

Цю компенсацію роботодавець зобов’язаний виплатити працівникові автоматично (тобто незалежно від причини затримки і не чекаючи вимоги працівника). Якщо ви цього не зробите, працівник може поскаржитися в трудинспекцию (або в суд), які не тільки зобов’яжуть виплатити компенсацію, але й оштрафують.

Організацію – на 30 000-50 000 грн і її керівника – на 10 000-20 000 грн Підприємець – роботодавець може бути оштрафований на 1000 – 5000 грн

Компенсація нараховується на невиплачену в строк кожну частину зарплати, а також на інші виплати, належні працівникові (відпускні, допомоги, відрядження).

Компенсація нараховується з дня, наступного за останнім днем встановленого терміну виплати зарплати, і по день фактичної виплати (ст. 236 ТК РФ).

Залишити відповідь