Митні збори в системі митних платежів

Митні збори в системі митних платежів

Митні збори в системі митних платежів

Митні збори в системі митних платежів

А. Н. Козирін
професор, доктор юридичних аспект. наук

До митних платежів відносяться митні збори, що представляють собою своєрідну плату за послуги митних органів – про митне оформлення, митне супроводження і зберігання товарів на митних складах та складах тимчасового зберігання, заснованих митними органами.

Збір за митне оформлення товарів (включаючи товари не для комерційних цілей, що переміщуються у несупроводжуваному багажі, міжнародних поштових відправленнях та вантажем) і транспортних засобів стягується відповідно до ст. 114 Митного кодексу РФ (далі – ТК РФ).

Митне оформлення являє собою процедуру приміщення товарів і транспортних коштів під певний митний режим і завершення дії цього режиму відповідно до вимог і положень митного законодавства. Ця процедура і є підставою для стягнення збору за митне оформлення.

За оформлення товарів не для комерційних цілей збори справляються у валюті Російської Федерації в розмірі 0,1 % митної вартості оформлюваних товарів і транспортних засобів, а за оформлення товарів, призначених для комерційних цілей, збір складається з двох складових:

в російських рублях – 0,1 % митної вартості товарів і транспортних коштів;

в іноземній валюті – 0,05 % митної вартості товарів і транспортних засобів.

Валютну складову митного збору можна сплачувати тільки в іноземній валюті, що котирується Центральним банком РФ (далі – ЦБ РФ).

За бажанням платника рублеву складову митного збору можна сплачувати як у валюті Російської Федерації, так і в іноземній валюті, що котирується ЦБ РФ.

Перерахунок іноземної валюти у валюту Російської Федерації при сплаті збору за митне оформлення проводиться за курсом ЦБ РФ, чинному на день прийняття митної декларації митним органом.

Збори за митне оформлення сплачуються до прийняття митної декларації або одночасно з її прийняттям. Відстрочка або розстрочка по таких зборів не надається.

Сплачені митні збори, як правило, не повертаються. Виняток становлять випадки, коли:

– митні органи ніяких дій, пов’язаних з митним оформленням товарів і транспортних засобів, у тому числі і при попередніх операціях, які не проводили;

– сталося подвійне обкладення товарів митними платежами;

– зайва сплата митних платежів або їх стягнення викликані зміною курсу валюти сплати або стягнення.

Збори за оформлення товарів і транспортних засобів поза визначених для цього місць і поза часом роботи митних органів справляються в подвійному розмірі. Митне оформлення товарів і транспортних засобів за межами регіону діяльності того митного органу, де знаходиться одержувач (відправник) товарів або його структурний підрозділ, що є одержувачем (відправником) товарів, проводиться так само, як оформлення товарів і транспортних засобів у місцях, не визначених для митного оформлення, якщо інше не передбачено законодавством.

Загальними правилами переміщення товарів фізичними особами через митний кордон Російської Федерації передбачається можливість сплатити сукупний митний платіж, який представляє собою стягнуту без поділу на джерела суму, еквівалентну сумі мита, податку на додану вартість, акцизів та інших податків, справляння яких покладено на митні органи, а також митних зборів та інших належних до сплати митних платежів. Слід зауважити, що єдині ставки митних платежів не включають митні збори за митне оформлення товарів поза визначених для цього місць і поза часом роботи митних органів.

Митні збори за митне оформлення стягуються при зміні митного режиму в розмірах, встановлених для знову обраного митного режиму.

При приміщенні товарів під режими випуску для вільного обігу, реімпорту, магазину безмитної торгівлі, митного складу, переробки на митній території, переробки під митним контролем, тимчасового ввезення (вивезення), переробки за межами митної території, експорту, реекспорту, знищення товарів збори за митне оформлення стягуються у валюті Російської Федерації в розмірі 0,1 % митної вартості та в іноземній валюті в розмірі 0,05 % митної вартості товарів. При тимчасовому ввезенні (вивезенні) збори за митне оформлення товарів, які розміщені під цей митний режим, сплачують як при приміщенні товарів під зазначений режим, так і при оформленні товарів при завершенні дії режиму тимчасового ввезення (вивезення).

При приміщенні товарів і транспортних засобів, що переміщуються в якості товару, під митний режим транзиту збори за митне оформлення стягуються в російських рублях в розмірі 0,1 % митної вартості. За митне оформлення транзитних товарів, що переміщуються державними залізницями через російську митну територію, митні збори справляються в сумі, еквівалентній 14 дол. США, з кожної партії товарів, що перевозяться за однією залізничною накладною. Якщо зазначений розмір митного збору перевищує 0,1 % загальної митної вартості партії товарів, що переміщуються за однією залізничною накладною, збори за митне оформлення стягуються в розмірі 0,1 % вказаної вартості.

В такому ж розмірі стягуються збори за митне оформлення товарів, що ввозяться на російську митну територію або вивозяться з неї в якості безоплатної допомоги і (або) на благодійні цілі по лінії урядових і міжнародних організацій, включаючи надання технічного сприяння.

Митний збір в розмірі 0,15 % митної вартості стягується при оформленні:

– імпортних операцій в рахунок кредитів, гарантованих Урядом РФ (у цьому разі митний орган видається відповідне підтвердження Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі (нині – Міністерство промисловості і торгівлі РФ) або ГТК РФ);

– товарів, що перетинають російську митний кордон україни за контрактами, укладеними у клірингових або замкнутих валютах,

– пам’ятних монет із недорогоцінних металів і монет з дорогоцінних металів, які є валютою Російської Федерації;

– переміщуваного через російську митний кордон готівкової іноземної валюти (у цьому випадку базою розрахунку збору за митне оформлення номінальна вартість валюти, заявлена в митній декларації);

– товарів, що ввозяться в якості дару; товарів, що походять і ввозяться з країн СНД;

– товарів, що ввозяться за контрактами, оплата яких фінансується з федерального бюджету;

– товарів, що ввозяться в рахунок кредитів в іноземній валюті, що надаються Російської Федерації на підставі міжурядових угод та погашаються з федерального бюджету;

– товарів, що ввозяться в рахунок погашення зарубіжними країнами заборгованості за кредитами, наданими Союзом РСР і РРФСР.

Розмір збору, що сплачується за митне оформлення цінних паперів в іноземній валюті, не ставиться у залежність від номінальної вартості цінного паперу. Він сплачується з партії цінних паперів, заявлених в одній митній декларації, в розмірі трьох мінімальних місячних оплат праці.

Особливий порядок встановлений для розрахунку зборів за митне оформлення повітряних, морських та річкових суден, що переміщуються через російську митний кордон у відповідності з митними режимами тимчасового ввезення (вивезення) та переробки, якщо операції з переробки є ремонт таких судів. Якщо митна вартість судна не перевищує 1 млн дол. США, збір за митне оформлення становить 100 ЕКЮ. Якщо вона знаходиться в межах від 1 до 5 млн дол. розмір збору складе 150 ЕКЮ; понад 5 млн дол. США – 200 ЕКЮ. Якщо названі розміри митних зборів перевищують 0,15 % митної вартості судна, то їх стягують у загальновстановленому порядку.

Від сплати зборів за митне оформлення звільняються:

– товари, заявлені у митний режим відмови на користь держави;

– при поданні загальної митної декларації на комплектний об’єкт;

– товари, що ввозяться на російську митну територію для офіційного користування дипломатичних представництв іноземних держав і вивозяться з російської митної території для забезпечення функціонування дипломатичних та прирівняних до них представництв Російської Федерації;

– культурні цінності, що тимчасово вивозяться і ввозяться назад державними і муніципальними музеями, архівами, бібліотеками, іншими державними сховищами та перебувають у їх фондах на постійному зберіганні;

– ввозиться або вивозиться ЦБ РФ готівкова російська валюта, крім пам’ятних монет із недорогоцінних металів та монет із дорогоцінних металів;

– товари, митна вартість яких менше суми, еквівалентної 100 ЕКЮ включно, і з яких не стягуються мито і податки, а також не застосовуються заходи економічної політики;

– порожні вагони і контейнери, а також перевізні пристосування, що належать російським залізницям, що використовуються в міжнародних перевезеннях;

– товари, що перевозяться транзитом через територію Російської Федерації в Азербайджан, Вірменію, Білорусію, Казахстан, Киргизію, Молдову, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і з цих країн;

– товари, що поміщаються під митний режим транзиту, коли митний орган відправлення збігається з митним органом призначення (для повітряних та водних перевезень).

Державний митний комітет РФ (далі – ГТК РФ) наділений правом зменшувати зазначені розміри митного збору за митне оформлення, звільняти від його сплати, а у виняткових випадках – змінювати валюту, в якій має бути сплачено додатковий валютний збір.

За зберігання товарів і транспортних засобів на митних складах і складах тимчасового зберігання, власниками яких є російські митні органи, стягуються спеціальні митні збори (ст. 115 ТК РФ). Таким чином, законодавство встановлює дві підстави справляння митного збору за зберігання:

приміщення товарів і транспортних засобів на склад тимчасового зберігання на етапі їх митного оформлення;

приміщення товарів і транспортних коштів на митний склад в разі вибору декларантом режиму митного складу.

Поняття тимчасового зберігання зовнішньоторговельних вантажів – одна з новел російського митного законодавства. У розвиток ТК РФ (ст. 145-156) було прийнято Положення про тимчасове зберіганні (складах тимчасового зберігання), затверджене наказом ГТК РФ від 07.10.93 N 388 (в ред. наказу ГТК РФ від 12.12.95 N 751). Згідно з ним товари і транспортні засоби з моменту подання митному органу і до їх випуску або надання особі в відповідності з обраним митним режимом перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем.

Тимчасове зберігання як стадія митного оформлення може не застосовуватися тільки в разі завершення митного оформлення товарів і транспортних засобів протягом трьох годин після їх подання митному органу за умови їх перебування під постійним митним наглядом та їх обліку власником найближчого складу тимчасового зберігання.

Тимчасове зберігання здійснюється в спеціально виділених і обладнаних приміщеннях, на відкритих майданчиках та інших місцях – складах тимчасового зберігання.

Склади тимчасового зберігання можуть засновувати:

установи і організації, що мають статус юридичної особи, що знаходяться в Російській Федерації, створені у відповідності з російським законодавством і володіють ліцензією на встановлення складу тимчасового зберігання.

В останньому випадку взаємовідносини власника складу з особами, що поміщають товари і транспортні засоби на склад (в тому числі і оплата послуг по зберіганню), будуються на договірній основі (ст. 150 ТК РФ).

Склад тимчасового зберігання, що засновується митним органом, є структурним підрозділом митного органу, у зоні діяльності якого розташовані приміщення, призначені для складу. За зберігання товарів і транспортних засобів на такому складі і стягується митний збір за зберігання.

Митний склад – це митний режим, при якому ввезені товари зберігаються під митним контролем без справляння мита та податків і без застосування до товарів заходів економічної політики (ліцензування, квотування) у період зберігання, а товари, призначені для вивозу відповідно до митного режиму експорту, зберігаються під митним контролем з наданням пільг, передбачених чинним митним законодавством (ст. 41 ТК РФ).

Митний склад (як і склад тимчасового зберігання) може бути заснований митними органами та російськими особами. Митний збір за зберігання сплачується у разі поміщення товарів і транспортних засобів на митні склади, засновані митними органами. Правила створення митних складів митними органами Російської Федерації та використання таких складів затверджені наказом ГТК РФ від 22.02.94 N 72 (в ред. наказів ГТК РФ від 05.07.94 N 34 та від 18.12.95 N 751).

Розмір митних зборів встановлюється ГТК РФ виходячи з середньої вартості наданих послуг (ст. 115 ТК РФ). При розрахунку митних зборів за зберігання неповні добу вважаються за повні, вага округляється до повних величин за правилами округлення.

За зберігання товарів і транспортних засобів на складі тимчасового зберігання, власником якого є митний орган, митні збори становлять:

за зберігання товарів – сума, еквівалентна 0,04 ЕКЮ за кілограм на добу;

за зберігання транспортних засобів – сума, еквівалентна 3 ЕКЮ за одиницю (морське, річкове або повітряне судно, вагон, автомобіль тощо) на добу.

Регіональні митні управління можуть встановлювати диференційовані розміри зборів за зберігання для конкретних складів виходячи з їх місцезнаходження, сформованої кон’юнктури цін на складські послуги, заповнення складських площ та інших економічних факторів. Диференційовані розміри митних зборів за зберігання не можуть перевищувати вищенаведені нормативи.

Диференційовані розміри митних зборів за зберігання не можуть використовуватися у випадках, пов’язаних з ліквідацією митних складів, магазинів безмитної торгівлі, вільних складів і складів тимчасового зберігання.

За зберігання товарів на митному складі, власником якого є митний орган, митні збори справляються в сумі, еквівалентній 0,02 ЕКЮ за кілограм брутто в добу, а за зберігання товарів у спеціально пристосованих приміщеннях (з використанням особливого обладнання, створенням заданого температурного режиму тощо) – 0,03 ЕКЮ за кілограм брутто в добу.

Як і у випадку зі складом тимчасового зберігання, можуть встановлюватися диференційовані розміри зборів за зберігання товарів на конкретних митних складах виходячи з їх місцезнаходження, заповнення складських площ та інших економічних факторів. Диференційовані розміри митних зборів за зберігання не можуть перевищувати вищенаведені нормативи.

Рішення про встановлення диференційованих розмірів митних зборів за зберігання на митному складі приймає регіональне митне управління, учредившее цей склад, за поданням митниці, в регіоні діяльності якої розташовані приміщення, призначені для складу.

Збори за зберігання на митному складі сплачують до видачі складського свідоцтва або одночасно з його видачею. Якщо товари вивозяться з митного складу раніше терміну, визначеного особою, що помістив товари на митний склад, збори за зберігання перерахунку не підлягають.

Митні збори за супроводження митними службовцями товарів і транспортних засобів на етапі митного оформлення гарантують високу ступінь їх збереження і дотримання митного законодавства. Однак ця міра безпосереднього митного контролю вимагає значних транспортних витрат і залучення додаткових митних кадрів. Тому до неї зазвичай вдаються, коли митний контроль не вдається забезпечити іншим шляхом.

Наказом ГТК РФ від 27.12.94 N 698 Про митний супроводі товарів встановлено, що митний орган приймає рішення про митний супроводі, коли:

– перевезення товарів, що перебувають під митним контролем, не може бути здійснена митним перевізником;

– прикордонним митним органом прийнято рішення про виробництві огляду товарів на прикордонних складах тимчасового зберігання;

– дотримання митного законодавства не може бути забезпечена іншими заходами.

За митне супровід справляються збори, розміри яких визначає ГТК РФ за погодженням з Мінфіном РФ (ст. 116 ТК РФ). Ці збори сплачуються митному органу, що прийняв рішення про здійснення супроводу. Відповідальність за їхню сплату покладається на перевізника.

Величина митного збору за митне супровід кожного авто – і залізничного транспортного засобу, який використовується для перевезень товарів або наступного як товару своїм ходом, залежить від відстані супроводу: 20 мінімальних розмірів оплати праці (МРОТ) – при відстані до 50 км: 30 МРОТ – від 50 до 199 км; 40 МРОТ – від 100 до 200 км; 60 МРОТ – понад 200 км.

При митному супроводі кожного морського, річкового або повітряного судна, яке використовується для перевезення товарів, що сплачується митний збір у розмірі 20 МРОТ незалежно від відстані супроводу (наказ ГТК РФ від 08.04.96 N 216).

Залишити відповідь