Митні режими та оподаткування товарів

Митні режими та оподаткування товарів

Митні режими та оподаткування товарів

З 1 січня 2004 року діє новий Митний кодекс України (далі-МКУ), який, зокрема, регулює порядок оподаткування товарів, що переміщуються при різних митних режимах.

Залежно від мети переміщення товарів через митний кордон України діє 13 видів митних режимів: імпорт, реімпорт, експорт, реекспорт, транзит, тимчасове ввезення (вивезення), митний склад, спеціальна митна зона, магазин безмитної торгівлі, переробка на митній території України, переробка за межами митної території України, знищення і руйнування, відмова на користь держави (ст. 185 МКУ)1.

(1 Державна митна служба України в листі від 06.01.2004 р. № 11/5-15-4-ЕП (наведено у додатку цього номера газети) роз’яснила порядок оподаткування товарів, що діє для кожного митного режиму.)

Розглянемо, як здійснюється оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України залежно від обраного митного режиму.

Імпорт митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (ст. 188 МКУ).

Згідно п. 2 ст. 189 МКУ ввезення товарів на митну територію України в режимі імпорту передбачає сплату податків і зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України.

Таким чином, при імпорті сплачуються:

ввізне (імпортне мито) на загальних підставах за ставками Митного тарифу України, чинними на день оформлення вантажної митної декларації;
акцизний збір на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну;
податок на додану вартість (далі ПДВ) на загальних підставах відповідно до Закону України від 03.04.97 р. за № 168/97-ВР ПРО податок на додану вартість (далі-Закон про ПДВ) за ставками, чинними на день оформлення вантажної митної декларації.

Реімпорт митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за її межі в режимі експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк, ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території (ст. 190 МКУ).

У відповідності зі ст. 191 МКУ товари можуть переміщуватися через митний кордон України в митному режимі реімпорту, якщо вони:

походять з митної території України;
ввозяться на митну територію України не пізніше ніж через один рік після їх вивезення (експорту) за межі митної території України;
не використовувалися за межами України з метою одержання прибутку;
ввозяться у тому ж стані, в якому вони перебували на момент вивезення (експорту), крім змін внаслідок природного зносу чи убутку при нормальних умовах транспортування і зберігання.

Таким чином, при реімпорті сплачуються акцизний збір і ПДВ у тому ж порядку, що і при імпорті. Ввізне (імпортне мито) не сплачується відповідно до п. є ст. 19 Закону України від 05.02.92 р. № 2097-XII ПРО Єдиний митний тариф, із змінами та доповненнями (далі Закон № 2097), за умови підтвердження українського походження товару. У разі реімпорту товарів протягом одного року з дати їх експорту суми вивізного (експортного) мита, сплачені при їх експорті, повертаються власникам цих товарів або уповноваженим ними особам на підставі їх заяв. Повернення зазначених сум здійснюється за рахунок державного бюджету України органами державного Казначейства України за поданням відповідних митних органів.

Експорт-митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов’язання про їх зворотне ввезення (ст. 194 МКУ).

Вивезення товарів у режимі експорту передбачає сплату податків і зборів, встановлених на експорт.

Таким чином, при експорті підлягає сплаті тільки вивізне (експортне) мито, що сплачується на загальних підставах за ставками, встановленими на експорт відповідними законами України.

Акцизний збір і ПДВ не сплачуються (ст. 5 Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 18-92 Про акцизний збір і ст. 6 Закону про ПДВ).

Реекспорт митний режим, відповідно до якого товари походженням з інших країн, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк з моменту їх ввезення на митну територію України вивозяться з цієї території в режимі експорту (ст. 196 МКУ).

Згідно ст. 197 МКУ товари можуть переміщуватися через митний кордон України у режимі реекспорту за умови якщо:

митному органу подано дозвіл уповноваженого Кабінетом міністрів України органу чи органу, зазначеного в міжнародному договорі України, на реекспорт товарів;
реекспортовані товари вивозяться не пізніше ніж через один рік після їх ввезення на митну територію України;
дані товари не використовувалися на території України з метою одержання прибутку;
реекспортовані товари знаходяться у тому ж стані, що і на момент ввезення (допускаються зміни, що відбулися в результаті природного зносу чи убутку при нормальних умовах транспортування і зберігання).

Звільнення від оподаткування реекспортованих товарів регулюється виключно податковими законами України.

При реекспорті податки і збори сплачуються у порядку, передбаченому для експорту.

Транзит митний режим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщуються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів і транспортних засобів на митній території України (ст. 200 МКУ).

Товари, що переміщуються транзитом, повинні:

перебувати у незмінному стані (допускаються зміни внаслідок природного зносу чи убутку при нормальних умовах транспортування і зберігання);
використовуватись на території України лише у цілях транзиту;
переміщуватися через територію України при наявності дозволу на транзит, який видається уповноваженими органами;
бути доставленими у митницю призначення в строк, визначений чинними в Україні нормативів на перевезення вантажів, виходячи з виду транспорту, маршруту, відстані до кінцевого пункту та інших умов перевезення.

Таким чином, при дотриманні зазначених умов товари, що перевозяться транзитом, звільняються від обкладення митом, акцизним збором і ПДВ (ст. 3 Закону України від 20.10.99 р. № 1172-XIV ПРО транзит вантажів і ст. 4 розділу V Закону України від 22.05.2003 р. № 849-IV ПРО внесення змін до Закону України Про Державний бюджет України на 2003 рік та інші законодавчі акти).

Тимчасове ввезення (вивезення)

Тимчасове ввезення (вивезення) митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України чи вивозитися за межі митної території України з обов’язковим наступним поверненням цих товарів без будь-яких змін, крім природного зношення чи втрат за нормальних умов транспортування (ст. 204 МКУ).

Звільнення від сплати податків під час переміщення товарів у режимі тимчасового ввезення (вивезення) регулюється виключно податковими законами України.

Товари, щодо яких може надаватися дозвіл на тимчасове ввезення (вивезення) з умовним повним звільненням від оподаткування:

товари, призначені для демонстрації або використання на виставках, ярмарках, конференціях або інших подібних цілей;
професійне обладнання, необхідного особам, що прибувають в Україну (виїжджають з України), для підготовки репортажів, записів або передач для засобів масової інформації, а також зйомки фільмів;
контейнери, упаковки, а також будь-які інші товари, які ввозяться (вивозяться) у зв’язку з якою-небудь комерційною операцією, ввезення яких саме по собі не є комерційною операцією;
зразки товарів та предметів, рекламних фільмів за умови, що вони залишаються власністю особи, яка перебуває або проживає за межами території тимчасового ввезення, і їх використання на території України не має комерційного характеру;
товари, які ввозяться з освітньою, науковою чи культурною метою, тобто наукового та навчального обладнання, обладнання, яке ввозиться для поліпшення дозвілля моряків, а також будь-які інші товари, які ввозяться в рамках навчальної, наукової або культурної діяльності;
особисті речі пасажирів і товари, які ввозяться для спортивних цілей;
матеріали для реклами та туризму;
транспортні засоби, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України.

При тимчасовому ввезенні та тимчасовому вивезенні зазначених товарів ввізне (імпортне) мито, акцизний збір і ПДВ не сплачуються. Тимчасове ввезення інших товарів оплачується митом, акцизним збором та ПДВ на загальних підставах.

При зворотному вивезенні після тимчасового ввезення вивізне (експортне) мито, акцизний збір і ПДВ не сплачуються.

У разі повернення тимчасово вивезених товарів сплачуються: ввізне (імпортне) мито з товарів, які походять з митної території України і ввозяться назад на цю територію без обробки або переробки (п. е ст. 19 Закону № 2097); ввізне імпортне мито з товарів, які знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, з яких сплачено мито при первинному ввезенні на митну територію України (п. ж ст. 19 Закону № 2097). Акцизний збір і ПДВ у даному випадку не сплачуються.

Митний склад-це митний режим, відповідно до якого ввезені з-за меж митної території України товари зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів, застосування заходів нетарифного регулирования2 та інших обмежень у період зберігання, а товари, що вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України (ст. 212 МКУ).

(2 Заходами нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування, квотування товарів (робіт, послуг), реєстрація зовнішньоекономічних контрактів, а також дозволи міністерств і відомств, уповноважених їх видавати на відповідні товари (роботи, послуги). Заходи тарифного регулювання визначено Законом України Про Єдиний митний тариф.)

При застосуванні даного митного режиму ввізне (вивізне) мито, акцизний збір і ПДВ не сплачуються.

Спеціальна митна зона

Спеціальна митна зона це митний режим, відповідно до якого до товарів, які ввозяться на території відповідних типів спеціальних (вільних) економічних зон із-за меж митної території України, а також до товарів, що вивозяться з території зазначених зон за межі митної території України, не застосовуються заходи тарифного і нетарифного регулювання, якщо інше не передбачено законом (ст. 217 МКУ).

При застосуванні даного митного режиму мито, акцизний збір та ПДВ сплачуються з урахуванням особливостей, врегульованих законодавчими актами для кожної спеціальної митної зони.

Магазин безмитної торгівлі

Магазин безмитної торгівлі-це митний режим, відповідно до якого товари, а також супутні товарам роботи, не призначені для споживання на митній території України, знаходяться та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання (ст. 225 МКУ).

Таким чином, при застосуванні даного митного режиму ввізне (вивізне) мито, акцизний збір і ПДВ не сплачуються.

Переробка на митній території України

Переробка на митній території це митний режим, відповідно до якого ввезені на митну територію України товари походженням з інших країн, піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання, за умови вивезення за межі митної території України продуктів переробки відповідно до митного режиму експорту (ст. 229 МКУ).

При ввезенні товарів для переробки на митну територію України оподаткування давальницької сировини здійснюється в порядку, встановленому ст. 2 Закону України від 15.09.95 р. № 327/95-ВР Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах (далі-Закон № 327).

При монтажі, збиранні та налагодження обладнання сплачуються:

ввізне (імпортне) мито на загальних підставах за ставками митного тарифу України, чинними на день оформлення вантажної митної декларації;
акцизний збір на загальних підставах за ставками, встановленими для окремих товарів, які імпортуються в Україну;
ПДВ на загальних підставах відповідно до Закону про ПДВ за ставками, чинними на день оформлення вантажної митної декларації.
При ремонті, відновлення та регулювання товарів сплачуються:
акцизний збір на загальних підставах за ставками, встановленими відповідними законами для підакцизних товарів, що імпортуються в Україну;
ПДВ на загальних підставах відповідно до Закону про ПДВ за ставками, чинними на день оформлення вантажної митної декларації.

Ввізне (імпортне) мито не сплачується (ст. 23 Закону № 2097).

При використанні окремих товарів. які не є продуктами переробки, але повністю витрачаються в процесі виготовлення продуктів переробки ввізне (імпортне) мито та ПДВ сплачуються на загальних підставах за ставками, чинними на день оформлення вантажної митної декларації; акцизний збір сплачується за ставками, встановленими для окремих товарів, що імпортуються в Україну.

При вивезенні продуктів переробки
оподаткування продукції, виготовленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому ст. 2 Закону № 327. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.

При реалізації продуктів переробки на митній території України оподаткування готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому ст. 3 Закону № 327. Інші продукти переробки оподатковуються у порядку, передбаченому при імпорті товарів.

Переробка за межами митної території України

Переробка за межами митної території України митний режим, відповідно до якого товари, що перебувають у вільному обігу на митній території України, вивозяться без застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання з метою їх переробки за межами митної території України до наступного повернення в Україну (ст. 237 МКУ).

Операції щодо переробки товарів за межами митної території України аналогічні операціям з переробки товарів на митній території України.

При вивезенні товарів для переробки за межі митної території України оподаткування давальницької сировини і виготовленої з неї продукції здійснюється в порядку, встановленому ст. 5 Закону № 327.

Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється зі сплатою ввізного мита, акцизного збору та ПДВ на загальних підставах як при імпорті товарів. При цьому, сплата встановлених законодавством податків і зборів здійснюється окремо за вантажною митною декларацією на продукти переробки та по вантажної митної декларації на товари іноземного походження, які були витрачені в процесі переробки українських товарів.

При реалізації продуктів переробки за межами митної території України оподаткування готової продукції, виготовленої з давальницької сировини, здійснюється у порядку, встановленому ст. 5 Закону № 327. Оподаткування інших продуктів переробки здійснюється як при експорті товарів.

Знищення і руйнування

Даний митний режим передбачає знищення під митним контролем ввезених товарів або приведення їх у стан, який виключає можливість використання без справляння податків, установлених на імпорт, а також без застосування заходів нетарифного регулювання. В даному випадку ввізне (імпортне) мито, акцизний збір і ПДВ не сплачуються. Знищення товарів допускається з письмового дозволу митного органу.

Відмова на користь держави

Відмова на користь держави це митний режим, відповідно до якого власник відмовляється від товарів, що перебувають під митним контролем, без будь-яких умов на свою користь. При цьому податки та збори не сплачуються і заходи нетарифного регулювання не застосовуються. Відмова на користь держави допускається з письмового дозволу митного органу.

Залишити відповідь