Митні платежі Митний склад

Митні платежі

Митні платежі

Митний режим митного складу було введено з метою сприяння розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, створення умов для підготовки імпортних товарів для їх використання на території України та зменшення витрат і т. д. Питання у бухгалтера є завжди і дана тема не виняток.

Митний склад

Статтею 212 МКУ митний склад визначений митний режим, відповідно до якого товари:

– ввезені з-за меж митної території України, зберігаються під митним контролем без справляння податків і зборів і без застосування до них заходів нетарифного регулювання 1 та інших обмежень в період зберігання;

– вивозяться за межі митної території України, зберігаються під митним контролем після митного оформлення митними органами до фактичного їх вивезення за межі митної території України.

Положенням № 592 передбачається, що зберігання товарів у режимі митного складу забезпечується шляхом використання спеціально призначеного та обладнаного приміщення або іншого місця – митного ліцензійного складу (далі – МЛС). Власниками такого складу є суб’єкти підприємницької діяльності, які отримали ліцензію на право відкриття та експлуатації МЛС 2. Постановою № 1446 встановлено, що за видачу Державним митним комітетом такої ліцензії на території України справляється збір у національній валюті в розмірі, еквівалентному 2500 дол. США за курсом НБУ на день подання документів до Комітету. Крім того, за щорічну перереєстрацію МЛС встановлено збір у національній валюті в розмірі, еквівалентному 1500 дол. США за курсом НБУ, встановленим на день подання документів до Комітету.

МЛС може бути двох видів: відкритого та закритого типу. МЛС відкритого типу може використовуватися для зберігання товарів будь-якою особою. Для забезпечення декларування товарів на такому складі його власник має отримати свідоцтво про визнання його декларантом 3. Здійснювати декларування товарів при їх розміщенні на МЛС відкритого типу має право виключно власник складу. У той час як декларування товарів при їх відпуску з такого МЛС може проводити як власник складу, так і власник товару. При цьому відповідальність за сплату всіх належних митних платежів несе особа, що здійснює декларування товарів. Що стосується МЛС закритого типу, то він використовується для зберігання тільки тих товарів, що належать власнику складу. Декларування товарів на МЛС закритого типу здійснює власник складу, який і несе відповідальність за сплату всіх митних платежів. На МЛС відкритого типу дозволяється зберігати всі види товарів українського та іноземного походження. Види товарів, дозволених для зберігання на МЛС закритого типу, визначаються під час надання ліцензії на право відкриття та експлуатації МЛС.

На МЛС забороняється розміщувати товари, що заборонені до ввезення в Україну, вивезення за її межі і транзиту через територію України, в тому числі зазначені в Переліку № 1867.

Товари розміщуються на МЛС та випускаються з нього у присутності уповноважених службових осіб митного органу. Всі операції на МЛС проводяться з дозволу митних органів та за рахунок власника складу. Для розміщення товарів у митному режимі митного складу власник товарів або власник МЛС) подає митному органу мотивовану заяву, у якій зазначає мету розміщення товарів у цьому митному режимі. При регулярному розміщенні в режимі митного складу товарів, що переміщуються за довгостроковим договором (контрактом), заява подається при розміщенні першої партії товарів, що переміщуються за таким договором. За цією заявою товари можуть розміщуватись в режимі митного складу на строк, що не перевищує строку дії договору або 1 календарного року. При надходженні товарів на МЛС, вони підлягають декларуванню незалежно від вартості шляхом заповнення вантажної митної декларації (далі – ВМД), разом з якою до митного органу подаються такі документи 4.

– договір про зберігання товарів на МЛС, укладений його власником та особою, яка розміщує ці товари на склад, і зовнішньоекономічний договір (контракт);

– товарно-транспортні та інших товаросупровідні документи (накладні, коносаменти, специфікації, рахунки-фактури тощо);

– дозволи органів державної влади, що здійснюють контроль під час переміщення товарів через митний кордон України (санітарно-епідеміологічний, ветеринарний, фітосанітарний, радіологічний, екологічний контроль та контроль за переміщенням культурних цінностей).

Товари та інші предмети зберігаються на МЛС під митним контролем з обов’язковим накладенням митного забезпечення 5 органу Державної митної служби України. При цьому, разом з митним забезпеченням обов’язковим є наявність пломби власника МЛС. З товарами, які зберігаються на МЛС, можуть проводитися такі операції:

1. Для забезпечення їх схоронності: переміщення товарів у межах МЛС з метою раціонального розміщення; чищення; провітрювання; створення оптимального температурного режиму; сушка; фарбування; захист від корозії; боротьба із шкідниками; інвентаризація.

2. Для підготовки їх до продажу й транспортування: подрібнення партій; формування відправлень; сортування; пакування; перепакування; маркування; навантаження; розвантаження; перевантаження; тестування (на проведення цих операцій начальником митного органу (уповноваженою ним посадовою особою) на підставі заяви власника товару (уповноваженої ним особи, в т. ч. власника МЛС), надається окремий (разовий) дозвіл).

Всі операції з товарами, що знаходяться в режимі МЛС, не повинні змінювати характеристик, за якими товари були класифіковані згідно з УКТЗЕД 6. Товари, розміщені в митному режимі митного складу, можуть випускатися з МЛС:

а) у вільний обіг на митній території України;

б) за межі митної території України;

в) для тимчасового користування на митній території України в режимі тимчасового ввезення;

г) для переробки на митній території України;

ґ) для передання на склад митного органу для зберігання в режимі митного складу або при відмові на користь держави;

д) для знищення під контролем митного органу;

е) для перевезення на інший МЛС в зоні діяльності того самого митного органу;

є) для перевезення в інший митний орган з метою митного оформлення в обраний митний режим;

ж) тимчасово з наступним поверненням для демонстрації на міжнародній виставці, що проводиться в Україні; проведення сертифікації органами Держстандарту України або досліджень іншими органами державної влади (санітарно-епідеміологічною, ветеринарно-санітарною, фітосанітарною, екологічною службами) 7.

Товари можуть зберігатися в режимі митного складу:

– ввезені на митну територію України – на протязі трьох роківВісім ;

– вивозяться за межі митної території України – протягом трьох місяців .

Конкретний термін зберігання товарів у встановлених межах визначається особою, що розміщує товари на зберігання спільно з власником складу. Після закінчення терміну зберігання товарів на МЛС, вони мають бути передані на зберігання митниці або заявлені до іншого митного режиму. Митне оформлення таких товарів проводиться згідно із заявленим режимом. Митне оформлення товарів, що випускаються з МЛС у відповідності з обраним митним режимом, здійснюється за умови подання декларантом митному органу заповненої ВМД, а також комплектом документів, необхідних для здійснення митного оформлення цих товарів, і сплати всіх необхідних податків та зборів. Митна вартість товарів, заявлених у відповідний митний режим, визначається під час випуску товарів зі складу.

Статтями 6, 7 Указу № 857, а також Листом № 11/5 оподаткування товарів, ввезених на територію МЛС та вивозяться з неї, здійснюється наступним чином:

1. Операції з ввезення (пересилання) з-за меж митного кордону України товарів, а також супутніх таким товарам робіт (послуг) на територію МЛС, розташованих на території України, не обкладаються ПДВ, акцизним збором та ввізним митом. Операції з подальшого вивезення (пересилання) товарів з території МЛС на митну територію України (крім території безмитних магазинів або інших МЛС) оподатковуються у порядку, передбаченому для оподаткування імпорту товарів 9 ;

2. Операції з вивезення товарів (супутніх робіт, послуг) з митної території України на територію МЛС обкладаються ПДВ за нульовою ставкою, не обкладаються акцизним збором 10 і обкладаються вивізним митом. Під час здійснення операцій з подальшого вивезення (пересилання) товарів (супутніх робіт, послуг) з території МЛС за межі митного кордону України (експорту) ПДВ (в т. ч. за нульовою ставкою), акцизний збір та вивізне мито не стягуються.

Як бачимо, при імпортних операціях імпорту товару прирівнюється вивезення товару з МЛС (при ввезенні на МЛС товар не підлягає оподаткуванню), а при експортних операціях – експортом товару вважається ввезення товару на МЛС (при вивезенні з МЛС товари не обкладаються податками).

Українське підприємство Сатурн уклало зовнішньоекономічний договір з нерезидентом на покупку пива солодового в пляшках ємністю 0,5 л на умовах попередньої оплати в розмірі 1200 дол. США (курс НБУ – 5,32 грн. за 1 дол. США). 10.03.2004 р. підприємством Сатурн на МЛС відкритого типу, що знаходиться на території України, ввезений товар об’ємом 800 л. З території МЛС товар був вивезений 01.04 2004 р. (курс НБУ – 5,33 грн. за 1 дол. США, 6,2 грн. за 1 євро) і отримано на склад підприємства 02.04.2004 р. Підприємством Сатурн сплачені такі платежі при митному оформленні товару при його імпорті: мито – 2480 грн. (0,5 євро за 1 л); акцизний збір – 184 грн. (0,23 грн. за 1 л); ПДВ – 1812 грн.; митний збір за митне оформлення товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад – 159,90 грн. (30 дол. США); митний збір за перебування товарів під митним контролем протягом 22 днів – 22,39 грн. (0,05% митної вартості товарів за кожен день, що перевищує 15 днів).

Зміст господарської операції

1 Заходами нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензування, квотування товарів (робіт, послуг), реєстрація зовнішньоекономічних контрактів, а також дозволи міністерств і відомств, уповноважених видавати їх на відповідні товари (роботи, послуги).

2 Порядок отримання зазначеної ліцензії викладений у п. 3 Положення № 592.

3 Визнання декларантом здійснюється у відповідності з порядком, наведеним у ст. 47 Митного кодексу України від 12.12.91 р. № 1970-XII (втратив чинність, крім статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 розділу V, які втрачають чинність з 01.01.2005 р.).

4 При розміщенні на МЛС товарів, які при імпорті підлягають сертифікації, сертифікат відповідності не подається.

5 Митне забезпечення – одноразові номерні запірно-пломбувальні пристрої, печатки, штампи, голографічні етикетки й інші засоби ідентифікації, що використовуються митними органами для відображення та закріплення результатів митного контролю та митного оформлення.

6 Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

7 Якщо при проведенні сертифікації або досліджень зразки товарів повністю використовуються або руйнуються й не повертаються на МЛС, то вони враховуються в партії товарів під час митного оформлення для вільного обігу на митній території України.

8 Строк може бути обмежений митним органом для окремих видів товарів.

9 Оподаткування імпортних операцій див. у ШБ № 8/2004.

10 Так як при експорті товарів акцизний збір не сплачується, у відповідності зі ст. 5 Декрету № 18-92.

11 Товари зараховуються на баланс за курсом, що діяв на момент перерахування авансу.

12 відповідно До п. 11.2.3 Закону про прибуток датою збільшення валових витрат при здійсненні операцій з нерезидентами є дата оприбуткування товарів (при їх імпорті – також робіт (послуг), супутніх чи допоміжних такому імпорту).

Залишити відповідь