Як розраховуються і від чого залежать митні платежі?

Як розрахувати митний збір

25.11.2014 17:23 25 Листопада 2014 17:23

Митні платежі являють собою комплекс обов’язкових платежів, пов’язаних з імпортом або експортом товарів. При імпорті необхідно сплатити наступні види платежів: ввізне мито, податок на додану вартість, збори за митні операції.

В залежності від товару можуть виникати й інші види платежів, наприклад, акцизи, спеціальні, антидемпин-говые або компенсаційні мита, утилізаційні збори. При експорті сплачуються збори за митне оформлення і в ряді випадків (зазвичай для сировинних товарів) – вивізні мита.

Ставки ввізних митних зборів регламентуються Митним тарифом ЄАЕС, в якому вони «прив’язані» до кодів ТН ЗЕД. У Митному тарифі кожним кодом ТН ЗЕД відповідає базова ставка мита. Ставки мит представлені в ньому трьох видів:

    1. адвалорні – встановлені у відсотках до митної вартості товарів (наприклад, ставка мита 10% для товару вартістю 1000 доларів США означає, що необхідно сплатити 100 доларів платежів);
    2. специфічні – встановлені в залежності від фізичних характеристик у натуральному вираженні (кількості, маси, об’єму тощо), виражені зазвичай в євро за одиницю (штуку, кілограм, літр тощо) (наприклад, ставка мита 1,75 євро за пару взуття в кількості 1000 пар означає, що необхідно сплатити, 1750 євро платежів);
    3. об’єднані – поєднують адвалорну і специфічну складові (наприклад, 10%, але не менше 2,5 євро за кг для товару вартістю 1000 євро і вагою 100 кг означає, що необхідно розрахувати платіж як за адвалорною ставкою – 100 євро, так і за специфічною ставкою – 250 євро, а потім порівняти їх і вибрати найбільшу – 250 євро, це і буде платіж).

Ставки ввізних митних зборів застосовуються диференційовано залежно від країни походження товару. Наприклад, товари, що ввозяться з країн СНД, учасниць угоди «Про створення зони вільної торгівлі», звільняються від сплати митних зборів. Для товарів, що походять з країн, що розвиваються і найменш розвинених країн, передбачені тарифні преференції (пільгові ставки митних зборів). Вони поширюються тільки на певні види товарів і застосовуються тільки при виконанні умов прямого контракту з виробником і прямої поставки товару.

Ставки податку на додану вартість регламентуються Податковим кодексом РФ. Існують ставки в розмірі 18%, 10% і 0%. Розмір ставки залежить від товару, до якого вона застосовується. ПДВ розраховується від суми митної вартості товару, мита та акцизу (якщо вони сплачуються). Наприклад, при вартості товару в 1000 євро, митом у розмірі 250 євро і ставкою ПДВ 18%, необхідно сплатити 18% від 1250 євро, тобто 225 євро.

Ставки зборів за митні операції визначаються Федеральним законом «Про митне регулювання в Російській Федерації». Дані збори являють собою обов’язкові платежі, що стягуються митними органами за вчинення ними дій, пов’язаних з випуском товарів. Збір за митні операції визначається залежно від митної вартості товарів, але не більше 30 тисяч рублів. Так, при вартості товару в 1000 євро сплачуються збори в розмірі 500 рублів.

Таким чином, у нашому прикладі з комбінованою ставкою мита (див. вище пункт 3) сплачуються наступні платежі: ввізне мито 250 євро, ПДВ 225 євро, збори за митні операції 500 рублів.

Акцизи поширюються виключно на визначені види товарів. До підакцизних товарів, наприклад, належать: спирт, спиртовмісна продукція, алкогольна продукція, тютюнова продукція, легкові автомобілі, мотоцикли, бензин, дизельне паливо, моторні масла. Ставки акцизів визначені Податковим кодексом РФ і можуть бути адвалорними, специфічними і комбінованими. Особливістю підакцизних товарів є те, що вони проходять митне оформлення на певних посадах, а алкогольна і тютюнова продукція також підлягають маркуванню акцизними марками.

Спеціальні, антидемпінгові і компенсаційні мита відносяться до захисних економічним заходам. Вони застосовуються щодо певних видів товарів, що походять з певних країн протягом встановленого терміну. Такі мита не входять у базу при розрахунку ПДВ. Вони розраховуються і сплачуються окремо від інших видів платежів.

Залишити відповідь