ФИПС Федеральне державне бюджетна установа Федеральний інститут промислової власності

Калькулятор мита

Крок 2. Виберіть вид дії

1. Реєстрація євразійської заявки та її пересилання відповідно до Євразійської патентної конвенції від 9 вересня 1994 р.

2. Реєстрація міжнародної заявки, поданої у відповідності з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. і пересилання реєстраційного примірника в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (мито за пересилку)

3. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоздатності винаходу та складання звіту про проведений міжнародний пошук (мито за пошук)

4. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоздатності винаходу та складання звіту про проведений міжнародний пошук при порушенні єдності винаходу (додаткове мито за пошук)

5. Прийняття рішення за заперечення заявника про незгоду з доводами про порушення єдності винаходу чи з розміром необхідної додаткової мита за міжнародною заявкою (мито за заперечення)

6. Продовження строку подання переліку нуклеотидних послідовностей в електронній формі при проведенні міжнародного пошуку по заявці на винахід (мито за пізнє подання переліку)

7. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоспроможності і складання звіту про проведення пошуку міжнародного типу з національної заявці

8. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоспроможності і складання звіту про проведення пошуку міжнародного типу при порушенні єдності винаходу

9. Складання висновку за результатами проведення міжнародної попередньої експертизи (мито за попередню експертизу)

10. Складання висновку за результатами проведення міжнародної попередньої експертизи при порушенні єдності винаходу за кожну частину міжнародної заявки, яка не належить до винаходу, згаданого першим в формулі винаходу

11. Підготовка, засвідчення і пересилання на прохання заявника завіреної копії національної заявки (пріоритетного документа) в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності

12. Продовження строку подання перекладу міжнародної заявки для цілей міжнародного пошуку (мито за пізнє подання перекладу)

13. Відновлення права конвенційного пріоритету щодо міжнародної заявки

14. Відновлення права заявника щодо міжнародної заявки за його клопотанням

Крок 2. Виберіть вид дії

1. Реєстрація заявки, поданої за процедурою Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, і пересилання реєстраційного примірника в Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності (мито за подачу)

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про заміну національної реєстрації іноземного власника міжнародної реєстрації

3. Продовження строку відповіді заявника на запит при наданні правової охорони в Російській Федерації товарним знаком, зареєстрованим Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності за процедурою Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

4. Відновлення за клопотанням заявника пропущеного строку відповіді на запит при наданні правової охорони в Російській Федерації товарним знаком, зареєстрованим Міжнародним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності за процедурою Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків

Крок 3. Виберіть вид реєстрації заявки на винахід*

1. на видачу патенту Російської Федерації на винахід

2. міжнародна заявка на винахід подана згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. переведена на національну фазу

* Примітка: усі види реєстрації включають в себе прийняття рішення за результатами формальної експертизи

Крок 3. Виберіть дію з раніше поданою заявкою на винахід

1. Внесення у формулу винаходу пункту, раніше відсутнього в запропонованій заявником і прийнятою до розгляду формулою, після закінчення 2 місяців з дати подачі заявки

2. Проведення експертизи заявки на винахід по суті і прийняття рішення за її результатами

3. Перетворення заявки на винахід у заявку на корисну модель

4. Продовження строку відповіді на запит експертизи або повідомлення щодо необхідності подання повідомлення про виборі заявки, за якою може бути виданий патент

5. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством Російської Федерації строку подання документів або додаткових матеріалів на запит експертизи, подання клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті або подання заперечення у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

6. Реєстрація винаходу і видача патенту на винахід

7. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення

8. Продовження терміну подання клопотання про проведення експертизи заявки на винахід по суті

9. Внесення змін в документи заявки у разі передачі права на одержання патенту на винахід

10. Дострокова публікація відомостей про заявку на винахід

11. Визнання права конвенційного пріоритету за заявкою на винахід за клопотанням заявника

12. Продовження терміну подачі заявки на винахід з клопотанням щодо конвенційного пріоритету

13. Підготовка, засвідчення і видача копій матеріалів справи заявки

14. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоздатності винаходу та складання звіту про інформаційному пошуку (за клопотанням заявника або третьої особи)

15. Розгляд клопотання про ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прийняття рішення за наслідками розгляду клопотання, ознайомлення заявника із запитаними документами (за умови явки заявника для ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок в узгоджені дату і час)

Крок 3. Виберіть дію з патентом на винахід

1. Підтримання чинності патенту РФ на винахід або чинного на території РФ патенту СРСР на винахід

2. Відновлення дії патенту на винахід

3. Внесення виправлення очевидних і технічних помилок, допущених заявником виданий патент на винахід і (або) у відповідний державний реєстр

4. Внесення змін, що стосуються відомостей про автора, патентообладателе і про адресу для листування, виданий патент на винахід і (або) у відповідний державний реєстр

5. Продовження терміну дії виключного права на винахід

6. Видача дубліката патенту

7. Публікація в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності рішення суду про порушення прав патентовласника

8. Підготовка, засвідчення і видача копії патенту

9. Внесення до Державного реєстру винаходів РФ відомостей про зміни, пов’язані з достроковим припиненням дії патенту, на підставі заяви патентовласника

10. Дії, за вчинення яких не стягуються мито, що належать до державної реєстрації відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації, застави виключного права, або надання іншій особі права використання такого результату або такого засобу за договором, переходу виключного права на такий результат або на такий засіб без договору

Крок 3. Виберіть вид реєстрації заявки на корисну модель*

1. на видачу патенту Російської Федерації на корисну модель

2. міжнародна заявка на корисну модель, подана згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 р. переведена на національну фазу

* Примітка: усі види реєстрації включають в себе прийняття рішення за результатами формальної експертизи

Крок 3. Виберіть дію з раніше поданою заявкою на корисну модель

1. Внесення в формулу корисної моделі пункту, раніше відсутнього в запропонованій заявником і прийнятою до розгляду формулою, після закінчення 2 місяців з дати подачі заявки

2. Перетворення заявки на корисну модель у заявку на винахід

3. Продовження строку відповіді на запит експертизи або повідомлення щодо необхідності подання повідомлення про виборі заявки, за якою може бути виданий патент

4. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством Російської Федерації строку подання документів або додаткових матеріалів на запит експертизи або подання заперечення у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

5. Реєстрація корисної моделі та видача патенту на корисну модель

6. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення

7. Внесення змін в документи заявки у разі передачі права на одержання патенту на корисну модель

8. Продовження терміну подачі заявки на корисну модель з клопотанням щодо конвенційного пріоритету

9. Підготовка, засвідчення і видача копій матеріалів справи заявки

10. Встановлення рівня техніки для оцінки патентоспроможності корисної моделі та складання звіту про інформаційному пошуку (за клопотанням заявника або третьої особи)

11. Розгляд клопотання про ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прийняття рішення за наслідками розгляду клопотання, ознайомлення заявника із запитаними документами (за умови явки заявника для ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок в узгоджені дату і час)

Крок 3. Виберіть дію з патентом на корисну модель

1. Підтримання чинності патенту (свідоцтва) РФ на корисну модель

2. Продовження терміну дії виключного права на корисну модель, свідоцтва на корисну модель

3. Відновлення дії патенту на корисну модель, свідоцтва на корисну модель

4. Внесення виправлення очевидних і технічних помилок, допущених заявником виданий патент на корисну модель та (або) у відповідний державний реєстр

5. Внесення змін, що стосуються відомостей про автора, патентообладателе і про адресу для листування, виданий патент на корисну модель та (або) у відповідний державний реєстр

6. Видача дубліката патенту (свідоцтва)

7. Публікація в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності рішення суду про порушення прав патентовласника

8. Підготовка, засвідчення і видача копій патенту, свідоцтва

9. Внесення в Державний реєстр корисних моделей РФ відомостей про зміни, пов’язані з достроковим припиненням дії патенту (свідоцтва), на підставі заяви патентовласника

10. Дії, за вчинення яких не стягуються мито, що належать до державної реєстрації відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації, застави виключного права, або надання іншій особі права використання такого результату або такого засобу за договором, переходу виключного права на такий результат або на такий засіб без договору

Крок 3. Обчислення мита (за п. 1.3)

Введіть кількість промислових зразків:

Подання заявки в електронному вигляді

Крок 3. Виберіть дію з раніше поданою заявкою на промисловий зразок

1. Проведення експертизи заявки на промисловий зразок і прийняття рішення за її результатами

2. Внесення до переліку суттєвих ознак промислового зразка пункту, відсутнього в раніше запропонованому заявником і прийняте до розгляду переліку істотних ознак, після закінчення 2 місяців з дати подачі заявки (положення цього підпункту застосовуються до заявок на промислові зразки, для яких дата подачі встановлена до 1 жовтня 2014 р.)

3. Продовження строку відповіді на запит експертизи або повідомлення щодо необхідності подання повідомлення про виборі заявки, за якою може бути виданий патент

4. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством Російської Федерації строку подання документів або додаткових матеріалів на запит експертизи або подання заперечення у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

5. Реєстрація промислового зразка та видача патенту на промисловий зразок

6. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення

7. Внесення змін в документи заявки у разі передачі права на одержання патенту на промисловий зразок

8. Продовження терміну подання заявки на промисловий зразок з клопотанням щодо конвенційного пріоритету

9. Підготовка, засвідчення і видача копій матеріалів справи заявки

10. Розгляд клопотання про ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прийняття рішення за наслідками розгляду клопотання, ознайомлення заявника із запитаними документами (за умови явки заявника для ознайомлення з документами заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок в узгоджені дату і час)

Крок 3. Виберіть дію над патентом на промисловий зразок

1. Підтримання чинності патенту РФ на промисловий зразок

2. Продовження терміну дії виключного права на промисловий зразок

3. Відновлення дії патенту на промисловий зразок

4. Внесення виправлення очевидних і технічних помилок, допущених заявником виданий патент на промисловий зразок і (або) у відповідний державний реєстр

5. Внесення змін, що стосуються відомостей про автора, патентообладателе і про адресу для листування, виданий патент на промисловий зразок і (або) у відповідний державний реєстр

6. Видача дубліката патенту

7. Публікація в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності рішення суду про порушення прав патентовласника

8. Підготовка, засвідчення і видача копії патенту

9. Внесення до Державного реєстру промислових зразків РФ відомостей про зміни, пов’язані з достроковим припиненням дії патенту, на підставі заяви патентовласника

10. Дії, за вчинення яких не стягуються мито, що належать до державної реєстрації відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації, застави виключного права, або надання іншій особі права використання такого результату або такого засобу за договором, переходу виключного права на такий результат або на такий засіб без договору

Крок 3. Виберіть дію, пов’язану з державною реєстрацією товарного знака і знака обслуговування

1. Реєстрація заявки на реєстрацію товарного знака, знака обслуговування і прийняття рішення за результатами формальної експертизи

2. Реєстрація заявки, що виділена з первісної заявки на товарний знак і прийняття рішення за результатами формальної експертизи

3. Проведення експертизи позначення, заявленого в якості товарного знака, і прийняття рішення за її результатами

4. Внесення змін і виправлень у заявку на товарний знак

5. Реєстрація товарного знака та видача свідоцтва на нього

6. Реєстрація колективного знака та видача свідоцтва на нього

7. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення

8. Перетворення заявки на товарний знак в заявку на колективний знак

9. Перетворення заявки на колективний знак в заявку на товарний знак

10. Внесення доповнень, виправлень і уточнень до матеріалів заявки, що стосуються зміни відомостей про заявника

11. Продовження строку для відповіді на запит експертизи за заявкою або на повідомлення щодо необхідності подання повідомлення про виборі заявки, за якою потрібна реєстрація товарного знаку

12. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством строку подання додаткових матеріалів

13. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством строку подання виправлених або відсутніх документів за запитом в процесі формальної експертизи

14. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством строку додаткових матеріалів на запит в процесі експертизи заявленого позначення

15. Відновлення пропущеного заявником встановленого законодавством строку подання заперечення у федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності

16. Підготовка, засвідчення і видача копій матеріалів справи заявки

17. Розгляд клопотання про ознайомлення з документами заявки на товарний знак, знак обслуговування та прийняття рішення за наслідками розгляду клопотання, ознайомлення заявника із запитаними документами (за умови явки заявника для ознайомлення з документами заявки на товарний знак, знак обслуговування в узгоджені дату і час)

Крок 3. Виберіть дію з товарним знаком

1. Внесення змін до Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування РФ і в свідоцтво на товарний знак

2. Внесення змін до Державного реєстру товарних знаків і знаків обслуговування РФ відомостей про припинення правової охорони товарного знака, знака обслуговування на підставі заяви правовласника

3. Окрема реєстрація товарного знака, виділена з діючої реєстрації товарного знака, та видача свідоцтва на нього

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про дострокове припинення правової охорони товарного знака у разі перетворення зареєстрованого товарного знака в позначення, яке увійшло в загальне вживання як позначення товарів певного виду

5. Перетворення товарного знака в колективний знак

6. Перетворення колективного знака в товарний знак

7. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення проти надання правової охорони товарному знаку у зв’язку з визнанням в установленому порядку зловживанням правом або недобросовісною конкуренцією дій правовласника, пов’язаних з реєстрацією товарного знака

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про дострокове припинення правової охорони товарного знака у разі ліквідації юридичної особи – правовласника або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця – власника

9. Продовження терміну дії виключного права на товарний знак

10. Продовження терміну дії виключного права на колективний знак

11. Надання додаткового 6-місячного строку для подання заяви про продовження терміну дії виключного права на товарний знак, колективний товарний знак

12. Видача дубліката свідоцтва

13. Підготовка, засвідчення і видача копій свідоцтва

14. Дії, за вчинення яких не стягуються мито, що належать до державної реєстрації відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності чи засіб індивідуалізації, застави виключного права, або надання іншій особі права використання такого результату або такого засобу за договором, переходу виключного права на такий результат або на такий засіб без договору

Крок 3. Виберіть дію з раніше поданою заявкою на НМПТ

1. Реєстрація заявки на реєстрацію НМПТ і на надання виключного права на таке найменування або на надання виняткового права на раніше зареєстроване найменування (далі – заявка на НПМТ) та прийняття рішення за результатами формальної експертизи

2. Проведення експертизи позначення, заявленого як НМПТ, і прийняття рішення за її результатами

3. Внесення змін і виправлень у заявку на НМПТ

4. Видача свідоцтва про виключне право на НМПТ

5. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення

6. Внесення доповнень, виправлень і уточнень до матеріалів заявки, що стосуються зміни відомостей про заявника

7. Продовження строку для відповіді на запит експертизи за заявкою

8. Підготовка, засвідчення і видача матеріалів зі справи заявки

Крок 3. Виберіть дію з НМПТ

1. Внесення змін до Державного реєстру НМПТ РФ і в свідоцтво про виключне право на НМПТ

2. Внесення змін до Державного реєстру НМПТ РФ відомостей про припинення правової охорони найменування місця походження товару на підставі заяви правовласника

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про припинення правової охорони НМПТ і (або) дії свідоцтва про виключне право на таке найменування

4. Прийняття рішення про припинення дії свідоцтва про виключне право на НМПТ у разі ліквідації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності індивідуального підприємця – власників свідоцтва

5. Продовження терміну дії свідоцтва про виключне право на НМПТ

6. Надання додаткового 6-місячного строку для подання заяви про продовження строку дії свідоцтва про виключне право на НМПТ

7. Видача дубліката свідоцтва

8. Підготовка, засвідчення і видача копій свідоцтва

9. Реєстрація переходу виключного права на НМПТ до іншого особі без договору

Крок 3. Виберіть дію з загальновідомим у РФ товарним знаком

1. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про надання правової охорони загальновідомого в РФ товарному знаку

2. Внесення змін до Переліку загальновідомих у РФ товарних знаків

3. Прийняття рішення за результатами розгляду заперечення проти надання правової охорони загальновідомого в РФ товарному знаку

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду заяви про припинення правової охорони загальновідомого в РФ товарного знака

5. Видача дубліката свідоцтва

6. Підготовка, засвідчення і видача копій свідоцтва

Крок 3. Виберіть формат діловодства

1. якщо діловодство ведеться російською мовою

2. якщо діловодство ведеться іншою мовою, допустимому у відповідності з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року

Крок 3. Виберіть формат діловодства

1. якщо діловодство ведеться російською мовою

2. якщо діловодство ведеться іншою мовою, допустимому у відповідності з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року

Крок 3. Обчислення мита (за п. 4.8)

Введіть кількість частин національної заявки, що не відносяться до винаходу, згаданого першим в формулі:

Крок 3. Виберіть вид звіту

1. Звіт про міжнародний пошук був підготовлений центральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності

2. Звіт про міжнародний пошук був підготовлений іншим міжнародним пошуковим органом

Крок 3. Виберіть вид звіту

1. Звіт про міжнародний пошук був підготовлений центральним органом виконавчої влади з інтелектуальної власності

2. Звіт про міжнародний пошук був підготовлений іншим міжнародним пошуковим органом

Крок 3. Обчислення мита (за п. 4.14)

Введіть термін подачі клопотання, в місяцях:

Крок 3. Обчислення мита (за п. 4.15)

Введіть кількість класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, для яких запитується реєстрація:

Крок 3. Обчислення мита (за п. 4.17)

Введіть кількість місяців для продовження:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.1)

Введіть кількість пунктів формули винаходу:

Подача заявки в електронному вигляді

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.4)

Введіть кількість пунктів формули винаходу:

Введіть кількість частин міжнародної заявки, за якою не був проведений пошук міжнародним пошуковим органом або не проводилася міжнародна попередня експертиза:

Крок 4. Виберіть тип сплати мита

1. сплата мита до початку експертизи по суті

2. сплата мита після початку експертизи по суті

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.8)

Введіть кількість незалежних пунктів формули винаходу:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.12)

Виберіть кількість попередніх сплачених місяців продовження:

Виберіть необхідний термін продовження відповіді в місяцях:

Примітка: загальний термін продовження становить не більше 10 місяців.

Крок 4. Виберіть термін подання клопотання

1. клопотання подано протягом 6 місяців (включно)

2. клопотання подано після закінчення 6 місяців

Крок 4. Виберіть термін подання клопотання

1. сплата мита протягом 4-ох місяців з дати направлення рішення про видачу

2. сплата мита після закінчення 4 місяців з дати направлення рішення про видачу, але не пізніше 6 місяців з дня його закінчення

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.2)

Введіть кількість пунктів формули корисної моделі:

Подача заявки в електронному вигляді

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.4)

Введіть кількість пунктів формули корисної моделі:

Введіть кількість частин міжнародної заявки, за якою не був проведений пошук міжнародним пошуковим органом або не проводилася міжнародна попередня експертиза:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.6)

Введіть кількість нових пунктів формули корисної моделі:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.10)

Введіть кількість пунктів формули корисної моделі:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.7)

Введіть кількість нових пунктів переліку суттєвих ознак промислового зразка, утворює групу (ціле і частина):

Введіть кількість нових пунктів переліку суттєвих ознак промислового зразка (варіанти):

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.9)

Введіть кількість промислових зразків, утворюють групу (ціле і частина):

Введіть кількість варіантів промислового зразка:

Крок 4. Обчислення мита (за п. 1.15.1)

Виберіть рік дії патенту, рахуючи з дати подачі:

Крок 4.Обчислення мита (за п. 1.15.2)

Залишити відповідь